Valtioneuvoston linjaukset perusopetukseen

3.4.2020

Koulujen tilat pidetään suljettuna 13.5.2020 saakka. Mahdollisesti keskeytys saattaa jatkua kevätlukukauden loppuun saakka. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Kaikki valtioneuvoston aiemmin tekemät päätökset ja ohjeet koulujen toiminnasta sulkuaikana ovat ennallaan Säkylän osalta.

Koulujen sulkeminen ja etäopetukseen siirtyminen kuormittavat perheiden arkea ja oppilaita. Mikäli ongelmia tulee, normaaliaikanakin käytössä olevat koulujen tukimuodot ovat yhä saatavilla lähikontakteista annettujen ohjeistusten rajoitukset huomioon ottaen.
Koulun oppilashuolto on edelleen kaikkien oppilaiden käytettävissä. Koulukuraattori ja koulupsyykkari ovat tiedottaneet toiminnastaan omalla viestillään.

Erityisestä syystä kouluruokaa voi saada myös etäopetuksessa oleville oppilaille kotiin kuljetettuna. Perusturvan perhetyö koordinoi kouluruokakuljetuksia niitä erityisesti tarvitseville. Perhepalvelut selvittää perheen tilannetta, jotta kriteerinä olevat haasteet arjessa selviytymisestä toteutuvat. Yhteydenotot perhetyöhön puh. 044 2807 215.

Koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa voi ottaa yhteyttä oppilaan opettajaan tai oman koulun rehtoriin.

Huovinrinteen koulu, rehtori Minna Mäntyranta
puh. 044 517 1022

Isosäkylän koulu, rehtori Merja Ääri
puh. 044 732 8140

Kepolan koulu, rehtori Hanneli Mäkelä
puh. 044 771 4251

Lallin koulu, rehtori Juha Jalava
puh. 044 438 6722

Yhteiskoulu, vs. rehtori Päivikki Kiuru
puh. 044 732 8227