Pienimpien koululaisten lähiopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa tarkentuu

20.3.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.3.2020 klo 13.32

Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1-3 -luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1-3 -luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Linjausta päädyttiin tarkentamaan, koska kriittisten alojen määritelmä on herättänyt hämmennystä ja vaihtelevia tulkintoja perusopetuksen järjestäjissä.

Valtioneuvoston asiasta antamaa asetusta muutettiin 20.3. Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta. Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

Perusopetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää perusopetusta lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. Säännös ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaita. Myös 1-3 vuosiluokkien oppilaita suositellaan kuitenkin osallistumaan opetukseen etänä, mikäli mahdollista. Lähiopetusta järjestetään myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaille.

20.3. tehdyn asetuksen muutos tulee voimaan maanantaina 23.3.2020.

Lisätiedot oman koulun rehtorilta.

Huovinrinteen koulu, rehtori Minna Mäntyranta puh. 044 517 1022
Isosäkylän koulu, rehtori Merja Ääri puh. 044 732 8140
Kepolan koulu, rehtori Hanneli Mäkelä puh. 044 771 4251
Lallin koulu, rehtori Juha Jalava puh. 044 438 6722
Yhteiskoulu, vs. rehtori Päivikki Kiuru puh. 044 732 8227