Valtioneuvoston linjaukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 18.3.2020

18.3.2020

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.
Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Mikäli vanhemmat tarvitsevat lapsilleen varhaiskasvatusta, heidän tulisi selvittää ensin mahdollisuudet järjestää omaa työtänsä seuraavasti:
– mahdollinen etätyö
– mahdollinen työvuorojen vaihto
– työajan mahdolliset liukumat

Myös naapuriapua tai sukulaisten apua kannattaa näissä tilanteissa selvittää, jotta mahdollisuuksien mukaan voisi noudattaa valtioneuvoston linjauksen suositusta.

Jos lapsi kuitenkin tarvitsee varhaiskasvatusta, pyydetään ottamaan yhteyttä päiväkodin johtajaan järjestelyjen toteuttamiseksi.

Päivähoitoon tai esiopetukseen ei saa tulla, mikäli lapsella on vähänkään sairauden oireita.

Varhaiskasvatuksen ongelmatilanteissa huoltajia kehotetaan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä päiväkodin johtajaan.

Huovinrinteen päiväkoti, päiväkodin johtaja Teija Aro puh. 040 0338 361
Keskustan päiväkoti, päiväkodin johtaja Annukka Anttila puh. 040 0330 186
Onnimannin päiväkoti, päiväkodin johtaja Eija Peltonen puh. 050 4086 234