Valtioneuvoston linjaukset perusopetukseen 18.3.2020 alkaen

18.3.2020

Koulujen tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 – 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Oheisen linkin takaa löytyvät valtioneuvoston listaamat kriittiset alat:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto

Mikäli kriittisillä aloilla työskentelevät vanhemmat tarvitsevat lapsilleen lähiopetusta koulujen toiminnan supistamisen vuoksi, heidän tulisi selvittää ensin mahdollisuudet järjestää omaa työtänsä seuraavasti:
– mahdollinen etätyö
– mahdollinen työvuorojen vaihto
– työajan mahdolliset liukumat

Myös naapuriapua tai isompien sisarusten tai sukulaisten apua kannattaa näissä tilanteissa selvittää, jotta mahdollisuuksien mukaan voisi noudattaa valtioneuvoston linjauksen suositusta.

Jos lapsi kuitenkin välttämättä tarvitsee lähiopetusta, pyydetään ottamaan yhteyttä oman koulun rehtoriin järjestelyjen toteuttamiseksi mahdollisimman nopeasti.

Lähiopetuspaikka ilmoitetaan, kun järjestelyä tarvitsevien oppilaiden määrä on selvillä. Poikkeuksellinen opetuspaikka voi siis olla muukin kuin oma koulu. Oppilaat opiskelevat saman etäopetussuunnitelman mukaan kuin muut oman luokan oppilaat opettajan tai ohjaajan valvonnassa.

Huovinrinteen koulu, rehtori Minna Mäntyranta
puh. 044 517 1022

Isosäkylän koulu, rehtori Merja Ääri
puh. 044 732 8140

Kepolan koulu, rehtori Hanneli Mäkelä
puh. 044 771 4251
Lallin koulu, rehtori Juha Jalava
puh. 044 438 6722

Yhteiskoulu, vs. rehtori Päivikki Kiuru
puh. 044 732 8227