Säkylän kunnan tiedote koronavirustilanteeseen liittyen 17.3.2020 klo 12.00

17.3.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on eilen päivittänyt ohjeitaan koronavirustilanteeseen liittyen. Näytteenottokriteerit ovat muuttuneet siten, että tartuntaa epäiltäessä näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta. Lieväoireisilta ja matkoilta palaavilta otetaan näytteitä sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti, kts. yst. edellinen päivitys 14.3.2020. Riskiryhmään kuuluvat sairaalloisesti ylipainoiset (BMI yli 40), päivittäin tupakoivat ja yli 70-vuotiaat henkilöt ja heillä erityisesti keuhkojen ja sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä merkittävästi heikentävät sairaudet kuten vaikea-asteinen sydänsairaus, huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus, diabetes, johon liittyy elinvaurioita, krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta, vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia tai lymfooma tai tauti, johon annetaan vastustuskykyä heikentävää hoitoa (esim. elinsiirto, solunsalpaajat). Oireettomia ei testata.

Tauti näyttäytyy edelleen perusterveillä pääosin lievänä, ja tautia voi tällöin hoitaa kotona oireenmukaisella hoidolla (kipu-/kuumelääkkeet, hyvä nesteytys, lepo). Perussairailla ja iäkkäämmillä tauti voi olla vaarallinen ja sen vuoksi taudin leviämistä tulisi ehkäistä kaikin mahdollisin keinoin.

Yhteydenotto terveydenhuoltoon pyydetään kaikissa tilanteissa tapahtuvaksi puhelimitse. Tällöin voidaan arvioida kunkin tilanne yksilöllisesti ja antaa kotihoito-ohjeet tai tarpeen mukaan kutsua potilas vastaanotolle. Tilanteen muuttuessa on oltava yhteydessä terveyskeskukseen tai päivystysaikana Satasairaalaan. Kiireetön hoito annetaan pääsääntöisesti puhelimitse etävastaanottona, muut vastaanotot siirtyvät epidemiakauden jälkeen pidettäväksi pois lukien raskaana olevien ja 1-vuotiaiden ja tätä nuorempien lasten suositusten mukaiset neuvolakäynnit.

Käyntien supistamisella vain ehdottoman välttämättömiin pyritään ennaltaehkäisemään infektiotautien leviämistä.

Suomen hallitus on pitänyt tiedotustilaisuuden 16.3.2020. Hallituksen linjaukset nykyisessä poikkeustilanteessa löytyvät oheisesta linkistä: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Tilannetta seurataan jatkuvasti ja kunnan nettisivuilla ja facebookissa tiedotetaan ohjeistuksista niiden päivittyessä.