SÄKYLÄN VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖT JA ESIOPETUS 16.3.2020 ALKAEN

15.3.2020

Koronaviruksen COVID19 etenemisen torjumiseksi Säkylän kunnassa noudatetaan tehostettua hygieniaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Säkylässä ei ole vielä todettuja koronatartuntoja. Haluamme kuitenkin estää mahdollisten tartuntaketjujen syntymisen. Noudatamme paikallisen terveysviranomaisen ohjeistusta.

Suositamme, että riskiryhmiin kuuluvat lapset jäävät mahdollisuuksien mukaan kotihoitoon 16.3.2020 alkaen. Riskiryhmiin luetaan lapset, joilla on jokin perussairaus kuten esimerkiksi astma, diabetes tai lastenreuma. Myös perheenjäsenen perussairaus kannattaa ottaa huomioon.

Muutoinkin huoltajat voivat päättää siitä, osallistuuko lapsi varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen epidemia-aikana. Mikäli huoltaja haluaa pitää lapsensa kotona, hänen tulee ilmoittaa siitä mahdollisimman pian sähköpostilla päiväkodin johtajalle tai koulussa järjestettävän esiopetuksen osalta Kepolan ja Lallin koulun rehtorille. Hoitomaksusta hyvitetään aika, jonka lapsi on kotihoidossa.

Päivähoitoon tai esiopetukseen ei saa tulla, mikäli on vähänkään sairauden oireita.

Varhaiskasvatuksen ongelmatilanteissa huoltajia kehotetaan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä päiväkodin johtajaan.

Huovinrinteen päiväkoti, päiväkodin johtaja Teija Aro puh. 040 0338 361
Keskustan päiväkoti, päiväkodin johtaja Annukka Anttila puh. 040 0330 186
Onnimannin päiväkoti, päiväkodin johtaja Eija Peltonen puh. 050 4086 234

Kepolan koulu, rehtori Hanneli Mäkelä puh. 044 771 4251
Lallin koulu, rehtori Juha Jalava puh. 044 438 6722