SÄKYLÄN PERUSOPETUKSEN KOULUT JA SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO ETÄOPETUKSEEN 16.3.2020 ALKAEN

15.3.2020

Koronaviruksen COVID19 etenemisen torjumiseksi siirrytään Säkylän kunnassa kaikissa perusopetuksen kouluissa ja Säkylän seudun lukiossa etäopetukseen maanantaista 16.3.2020 alkaen. Järjestelyt jatkuvat perjantaihin 20.3.2020 asti, mutta niitä jatketaan tarvittaessa.

Haluamme estää mahdollisten tartuntaketjujen syntymisen. Koulujen sulkeminen on tutkitusti tehokas keino estää ja hidastaa viruksen leviämistä.

Etäopetuksessa oleville oppilaille ei järjestetä ruokapalveluita. Etäopetuksen ajaksi myös iltapäivätoiminta jää tauolle.

Koulujen oppilaita on aiemmin ohjeistettu ottamaan kaikki oppimateriaalit mukanaan kotiin. Oppilaat tulevat saamaan ensimmäiset ohjeet etäopiskelua varten maanantaina 16.3. klo 13 mennessä Wilman kautta. Opiskelu tapahtuu kotona käsin oppilaiden omia oppikirjoja ja tuttuja oppimateriaaleja käyttämällä ja mahdollisuuksien mukaan tietoteknisiä välineitä hyödyntämällä.

Luokanopettajat ovat jokaisena etäopetuspäivänä yhteydessä omiin oppilaisiinsa. Yläkoulun opettajat ohjaavat aktiivisesti oppilaita opinnoissaan sähköisten välineiden tai puhelimen avulla.

Oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään normaalit oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut myös etäopiskelun aikana.

Ongelmatilanteissa huoltajia kehotetaan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä oppilaan opettajaan tai oman koulun rehtoriin.

Huovinrinteen koulu, rehtori Minna Mäntyranta puh. 044 517 1022
Isosäkylän koulu, rehtori Merja Ääri puh. 044 732 8140
Kepolan koulu, rehtori Hanneli Mäkelä puh. 044 771 4251
Lallin koulu, rehtori Juha Jalava puh. 044 438 6722
Yhteiskoulu, vs. rehtori Päivikki Kiuru puh. 044 732 8227
Säkylän seudun lukio, vs. rehtori Ulla-Maija Sainio puh. 044 304 3876