Säkylän kunnan tiedote koronavirustilanteeseen liittyen 14.3.2020 klo 12.00

14.3.2020

Satakunnan sairaanhoitopiiri on päivittänyt ohjeitaan koronavirustilanteeseen liittyen. Tauti näyttäytyy edelleen perusterveillä pääosin lievänä, ja tautia voi tällöin hoitaa kotona oireenmukaisella hoidolla (kipu-/kuumelääkkeet, hyvä nesteytys, lepo). Perussairailla ja iäkkäämmillä tauti voi olla vaarallinen ja sen vuoksi taudin leviämistä tulisi ehkäistä kaikin mahdollisin keinoin.

Nykyisen ohjeistuksen mukaisesti koronavirusinfektiota ei testata perusterveiltä ja hyväkuntoisilta hengitystieoireisilta. Yhteydenotto terveydenhuoltoon pyydetään ensisijaisesti tapahtuvaksi puhelimitse, jolloin voidaan arvioida kunkin tilanne yksilöllisesti ja antaa kotihoito-ohjeet tai tarpeen mukaan kutsua potilas vastaanotolle. Tilanteen muuttuessa on oltava yhteydessä terveyskeskukseen tai päivystysaikana Satasairaalaan.

Koronavirusnäytteenottoa on rajattu koskemaan

1) sairaalahoitoa tarvitsevia hengitystieoireisia,

2) sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa, jolla on hengitystieoireita (kuume/yskä/hengenahdistus) JA kontakti koronaviruspositiiviseen henkilöön TAI on ollut ulkomailla 14vrk aikaisemmin,

3) lievistä hengitystieoireista (kuume/yskä/hengenahdistus) kärsivä potilas, jos hän on yli 70-vuotias TAI merkittävästi immuunipuutteinen TAI raskaana JA jolla on kontakti tunnettuun koronaviruspositiiviseen TAI tullut ulkomailta 7 vrk ennen oireiden alkua.
 
Altistuneiden jäljitystä ei enää tehdä eikä karanteeniin määrätä. Todetut tapaukset määrätään eristykseen ja heidän perheenjäseniään ja lähikontaktejaan neuvotaan pysymään kotona ja välttämään sosiaalisia kontakteja. Mikäli todetun koronavirustartunnan saaneen henkilön lähikontakteissa on joku, joka työskentelee terveydenhuollossa tai hoitaa vanhuksia tai haavoittuvia henkilöitä hänen tulee pidättäytyä töistä 14 vuorokauden ajan. Tällaiselle henkilölle kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä karanteenipäätöksen. Heistä otetaan näytteitä, mikäli sairastuvat.

Hyvä käsihygienia ja oikein yskiminen/aivastaminen vähentävät mahdollisuutta hengitystieinfektioille ja muiden tartuttamiselle. Vierailuja terveyskeskussairaalassa ja palvelukodeissa pyydetään välttämään epidemiakauden aikana. Ulkomaille matkustamista ei suositella. Mikäli on ollut ulkomaanmatkalla ja 14 vrk:n aikana ilmaantuu hengitystieinfektion oireita, uuden koronaviruksen aiheuttama infektio on mahdollinen ja tällöin tulee pysyä kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Kotona tulee pysyä, kunnes oireet ovat ohi.

Suomen hallitus suosittaa, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää.

Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissa-olosta (kaksi viikkoa) yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa.

Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa.