Säkylän sivistystoimi tiedottaa: Tiedote huoltajille ja opiskelijoille koronavirukseen varautumisesta ja matkustamiseen liittyvät ohjeet

13.3.2020

Koronavirus aiheuttaa kyselyitä esimerkiksi karanteeneista ja matkustamisesta. Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin ja toimintaohjeet päivittyvät kootusti Säkylän kunnan nettisivulle www.sakyla.fi

Varautuminen kotona:

Koronavirustartuntoja ehkäistään hyvällä käsihygienialla ja huolehtimalla yskimishygieniasta. Tutustu hygieniaohjeisiin yhdessä lapsen kanssa. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Huolehdi siitä, että lapsi / nuori tuo joka päivä koulusta kotiin oppikirjat ja muut tärkeimmät opiskelutarvikkeet mahdollisen karanteenin tai sairastumisen varalta. Opetus järjestetään karanteenitilanteissa etäopetuksena.

Mikäli koulussa, oppilaitoksessa tai päiväkodissa todetaan koronavirusta, tiedotetaan huoltajia ja opiskelijoita Wilmassa sekä puhelimitse. Varhaiskasvatuksessa tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla, tiedottein tai puhelimitse.

Oppilaat, opiskelijat tai lapset eivät saa tulla sairaana kouluun tai päiväkotiin. Kotiin on jäätävä heti kaikissa hengitystieinfektion oireissa. Mikäli lapsi / nuori sairastuu koulupäivän/hoitopäivän aikana, opettaja tai kouluterveydenhoitaja voi lähettää lapsen kotiin.

Jos epäilet tartuntaa itselläsi tai lapsellasi, ota puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon p. 02-8329255. Puhelimessa terveydenhuollon henkilökunta haastattelee sinua ja arvioi tilanteen sekä konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä. Tämän jälkeen saat toimintaohjeet.

Kouluterveydenhoitajien puhelinajoissa ei muutosta aiempaan nykytilanteen suhteen.

Matkustusohjeet

Suomen ulkoministeriö on 12.3. linjannut, että kaikkea matkustamista ulkomaille tulee välttää. Koko maailma on tällä hetkellä epidemia-aluetta. Tilannetta arvioidaan kuitenkin jatkuvasti.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje: Epidemia-alueelta palaavien lasten ja nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta yhdessä päivähoidon tai koulutuksen järjestäjän kanssa. Rehtorilla on oikeus määrätä oppilas tai opiskelija etäopetukseen 14 päiväksi. Kouluun / oppilaitokseen / päivähoitoon tulee aina tehdä aina poissaoloilmoitus.

Kaikki oppilas- ja opiskelijavaihdot ulkomaille ja ulkomailta perutaan varotoimena epävakaan jatkuvasti muuttuvan koronavirustilanteen vuoksi 31.7.2020 saakka.

Lomamatkojen osalta ulkoministeriö antaa viralliset matkustussuositukset ja niitä tulee seurata. Säkylän kunnan terveyspalveluista ei voida ottaa kantaa matkustussuosituksiin, vaan kyse on aina jokaisen henkilökohtaisesta päätöksestä.

Yleistä:

Tilanne elää jatkuvasti. Ajantasaisen tiedon saa Säkylän kunnan nettisivulta www.sakyla.fi tai THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19