SÄKYLÄN KUNNAN OHJEISTUS KORONAVIRUSTILANTEESEEN LIITTYEN 13.3.2020 KLO 9.00

13.3.2020

THL:n ohjeistus koronavirustilanteessa on muuttunut siten, että ulkomaat käsitetään nyt kokonaisuudessaan epidemia-alueena.

Koronavirustauti on perusterveillä esiintynyt pääosin varsin lievänä tautina. Sen sijaan pitkäaikaissairailla ja ikääntyneillä tauti voi olla vaarallinen.

Rokotetta tai täsmälääkettä tautiin ei vielä ole olemassa, joten hoito on oireenmukaista (kipu-/kuumelääkkeet, lepo, hyvä nesteytys).

13.3.2020 lähtien koronavirustutkimuksia tehdään perusterveydenhuollossa seuraaville ryhmille tässä järjestyksessä:
1. Terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalle sekä pitkäaikaishoidon ja hoivan asiakkaille/asukkaille tulee tehdä COVID-19-tutkimuksia, jos heillä on akuutin hengitystieinfektion oireita.
2. Iäkkäät henkilöt, joilla on perussairauksia ja akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus.
3. Epidemiologisen tilannearvion perusteella ja voimavarojen salliessa avohoitoon hakeutunut tai puhelimitse yhteyttä ottanut potilas ohjataan COVID-19-tutkimuksiin, jos seuraavat kaksi kriteeriä täyttyvät:
1. Taudinkuva: Henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus ja
2. Altistumistiedot: henkilö on joko oleskellut ulkomailla 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun COVID-19-tapauksen kanssa.

Kaikki uudet yhteydenotot Säkylän terveyskeskukseen pyydetään puhelimitse p. 02-8329255, jolloin tehdään tilannearvio ja sovitaan mahdollisesta ajanvarauksesta.

Hengitystieoireiset pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan etäkontaktilla hengitystietulehdusten leviämisen estämiseksi. Suun terveydenhuollon osalta yhteydenotot p. 02-8239241.

Koronavirus tilanteen johdosta ikääntyneiden tai yleissairaiden osalta vältetään kiireettömien hammashoitojen aloittamista tai jatkamista Säkylän hammashoitolassa. Peruutuksen hoitoon voi tehdä soittamalla hammashoitolan ajanvaraukseen.

Säkylän kunnan sosiaali- ja terveystoimen piirissä järjestettävä ryhmätoiminta ja kerhot ovat toistaiseksi tauolla hengitystieinfektioiden leviämisen ehkäisemiseksi. Tiedotamme myöhemmässä vaiheessa näiden toimintojen uudelleen alkamisesta. Tauolla ovat nyt ikäihmisten kerhot, neuvolan ryhmäkokoontumiset, mielenterveyskuntoutujien ryhmät mukaan lukien kuntouttavan työtoiminnan ryhmä, fysioterapia- ja elintaparyhmät sekä sosiaali- ja perhepalvelujen ryhmät.

Huomioithan, että vierailuja terveyskeskussairaalaan ja palvelukoteihin tulee välttää mikäli Sinulla on hengitystieoireita, olet palannut ulkomailta viimeisen kahden viikon sisällä tai ollut lähikontaktissa todetun koronavirustapauksen kanssa.

Hallituksen lausunnosta matkustamista ulkomaille ei suositella. Ulkomailta saapumisen jälkeen otetaan yhteys työnantajaan ja sovitaan erikseen menettelytavasta töihin palaamisen suhteen. Päivähoitoon ja kouluihin paluussa noudatetaan kahden viikon varoaikaa ennen hoitoon ja kouluun palaamista, asiasta sovitaan erikseen päivähoito- ja kouluhenkilökunnan kanssa.

Säkylän kunnassa seurataan jatkuvasti muuttuvaa tilannetta ja tiedotetaan uusista käänteistä nettisivuilla ja Facebookissa.