Säkylään kehitteillä uusi yhdistysmuotoinen kulttuuritoimija

14.2.2020

Säkylässä järjestettiin kaikille kulttuurista kiinnostuneille toimijoille Kulttuuriraati 14.5.2019. Kulttuuriraadin laatiman julkilausuman mukaan esille tuodut, tärkeimmät kehitettävät asiat olivat:

1. Yhteistyön organisointi ja kehittäminen
Kulttuurin tekijöitä on koko kunnan alueella laaja-alaisesti, mutta toiminta on pirstaleista ja kaipaa yhdistävää tekijää joko erillisen henkilön (kunnan kulttuurivastaava) tai toimielimen (kulttuurineuvosto tai kulttuuriyhdistys) toimesta.

2. Tiedottamisen koordinointi
Tiedottaminen ja kokoava markkinointi tapahtumista ja toiminnasta koetaan erityisen tärkeäksi.

3. Kulttuuritoiminnan resursointi
Toimiva kulttuuri edellyttää toimiakseen toimitiloja, henkilökuntaa sekä rahallista tukea eri muodoissa.

4. Jatkuvuuden takaaminen
Kulttuuri yhdistää eri sukupolvet ja luo yhteisöllisyyden tunteen. Keskeisenä koetaan nuorten mukaan saaminen ja saavutettavuuden lisääminen.

5. Kulttuurin arvostuksen lisääminen
Monipuolisen kulttuuritarjonnan merkitys on tärkeää ja osallistumiskynnyksen on oltava matala. Kulttuurin arvostamisen nostamiseen tulee pyrkiä tietoisesti myös kunnan toimesta. Kulttuuri pitäisi saada tietoiseksi osaksi ihmisten arkipäivää.

Näiden seikkojen pohjalta on lähdetty valmistelemaan kehitystarpeisiin vastaavaa toimijaa. Valmistelun tuloksena on syntynyt idea yhdistysmuotoisesta Säkylän seudun kulttuuriverkosta.

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyön lisääminen paikallisten kulttuuritoimijoiden kesken monipuolisen paikalliskulttuurin vahvistamiseksi sekä toimia Säkylän seudun omaehtoisen kulttuurityön ja harrastustoiminnan virittäjänä ja yhteistyökumppanina sekä edistää moniarvoista kulttuuriajattelua. Yhdistys täydentää kunnan lakisääteisten kulttuuripalvelujen tarjontaa.

Yhdistyksen toiminnan ydintä on paikalliskulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Säkylän seudun kulttuuriverkko ohjaa, koordinoi ja tiedottaa tapahtumista kulttuurielämän eri aloilta. Mukaan voi tulla vaikkei olisikaan säkyläläinen.

Kutsumme paikalliset kulttuurintuottajat ja kulttuurista kiinnostuneet kuntalaiset keskustelemaan Kulttuuriverkon perustamisesta. Tule tutustumaan, keskustelemaan ja ideoimaan edellä olevan pohjalta Säkylän kunnanviraston valtuustosaliin ke 4.3.2020 klo 17.00 alkaen. Ilmoittaudu to 27.2. mennessä sähköpostitse: sini.rekola@sakyla.fi.

Olet lämpimästi tervetullut!

Yhteistyöterveisin,
Säkylä-seura ry, Köyliö-seura ry ja Säkylän kunnan kulttuuritoimi