Kesätyötuki yrityksille 2020

12.2.2020

Säkylän kunta maksaa säkyläläisille yrityksille ja yksityisille työnantajille tukea peruskoulun päättäneiden alle 20-vuotiaiden nuorten kesätyöpaikkojen (1.6.-31.8.2020) järjestämiseen seuraavasti:

– työsuhteen kesto 2 viikkoa (10 työpäivää), tuki 150 euroa
– työsuhteen kesto 3 viikkoa (15 työpäivää), tuki 225 euroa
– työsuhteen kesto 4 viikkoa (20 työpäivää), tuki 300 euroa

Työajan tulee olla vähintään 6 h/päivä ja palkan vähintään 4,50 €/h. Tukea ei myönnetä omien perheenjäsenten työllistämiseen.

Tukea maksetaan yhdelle yritykselle enintään kolmesta työntekijästä.

Kunnan kesätyöpaikkatukea ei myönnetä, jos työpaikkaan saadaan jotain muuta tukea.

Työnantajan tulee toimittaa hakulomake Säkylän kuntaan pe 8.5.2020 klo 15.00 mennessä. 

Talous- ja hallintojohtaja päättää tukien myöntämisestä toukokuussa 2020.

Tuet maksetaan työnantajille jälkikäteen työllistymisehtojen täytyttyä.