Diabeetikon jalkahoito

14.10.2019

Käypä hoito -suositus diabeetikon jalkaongelmista määrittelee jalkatilanteen riskiluokan. Jalkahoidon maksusitoumuskriteereitä on selkiytetty em. suositukseen perustuen siten, että jatkossa lääkärin arvion perusteella riskiluokan 2-3 henkilöille myönnetään kolme ilmaista jalkahoitokäyntiä vuodessa. Jalkatilanne arvioidaan aina tarvittaessa ja vähintään vuosikontrollien yhteydessä.  Lisätietoa diabeetikon jalkaongelmista löytyy Käypä Hoidon potilasversiosta.