Fysioterapian ryhmät

21.8.2019

Ryhmätoiminta käynnistyy syyskuussa ja ohjelma nähtävänä fysioterapian sivulla