Säkylän kouluissa juhlitaan Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomeja

30.4.2019

Kouluruokaruokadiplomi® on Ammattikeittiöosaajat ry:n koululle myöntämä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Koulu voi saada diplomin, jos se täyttää diplomin myöntämiseen vaadittavat kriteerit. Säkylän kouluissa ja varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä näitä arvoja. Niinpä Säkylässä ryhdyttiin arvioimaan ja kehittämään koulujen ja päiväkotien ruokapalveluja. Torstaina 16.5. koulujen ja päiväkotien ruokalan seinille saadaan ylpeänä ripustaa asiaan kuuluvin juhlallisuuksin ruokadiplomit.
Tervetuloa seuraamaan juhlahetkeä Isosäkylän koulun tilaisuuteen Säkylähallille to 16.5. klo 10.

Klo 10 tilaisuus on päivänavauksen yhteydessä

  • Diplomin julkaiseminen
  • Oppilaskunnan ja Makuraadin edustajien puheenvuoro – Kiira Tammelin ja Aaron Levonmaa
  • Kouluruokailijoiden vala keittäjän johdolla – Raija Kukkonen
  • Oppilaiden musiikkiesitys
  • Ruokatsemppi-haasteen palkintojen jako (Haasteessa on kiinnitetty viime viikkoina kiinnitetty erityistä huomiota ruokailijoiden siisteihin ruokailutapoihin)

Lisätiedot aiheesta:
Säkylän kunnan ruokahuoltopäällikkö Katariina Salonen, katariina.salonen@sakyla.fi, puh. 050 364 0401 (Katariina on lomiensa vuoksi tavoitettavissa 10.5. asti)
Säkylän sivistysjohtaja Päivi Österman, paivi.osterman@sakyla.fi, puh. 044 517 0008
Isosäkylän koulun tilaisuuden osalta tiedustelut rehtori Merja Ääri, merja.aari@sakyla.fi, puh. 044 732 8140

Lisätietoa diplomeista:
Myöntämisperusteet
• Myönnetään tunnustuksena ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä päiväkodeille ja kouluille.
• Diplomin haku tehdään yhteistyössä kouluruokailusta vastaavan ruokapalveluntuottajan kanssa.
Diplomia tulee hakea koululle kouluruokailusta vastaavan ruokapalveluntuottajan ja opetuksen edustajien kanssa yhteistyössä.
• Diplomikysymyksiin vastaaminen perustuu itsearviointiin. Diplomihaun tavoitteena on auttaa huomaamaan niin onnistumiset kuin myös mahdolliset kehittämistä vaativat asiat.
• On jatkuvan itsearvioinnin ja toiminnan kehittämisen työväline, joka on voimassa kolme vuotta sen suorittamisesta.

Diplomin tavoitteena on
• nostaa ruokailun näkyväksi osaksi koko päiväkodin/koulun yhteistä toimintaa
• innostaa lasten osallistamiseen ja ruokakasvatukseen
• rohkaisee oman päiväkodin/koulun toimintaan sopivien käytäntöjen toteuttamiseen lisää koulu-/ päiväkotiruokailun ja sen tekijöiden arvostusta.
http://www.kouluruokadiplomi.fi/