Tiesuunnitelma Rauma – Tampere Vt 12 parantaminen välillä Eura – Raijala

4.3.2019

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Säkylän kunnalle lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § mukaista käsittelyä varten tiesuunnitelman Rauma – Tampere Vt parantaminen välillä Eura – Raijala, Eura Säkylä ja Huittinen, Ristolan kohta.

Tiesuunnitelma on nähtävänä 30 päivää 14.2.–15.3.2019 Säkylän kunnanvirastolla osoittessa Rantatie 268, 27800 Säkylä.

Tiesuunnitelmaa koskeva kartta löytyy seuraavasta linkistä: https://www.sakyla.fi/wp-content/uploads/2019/02/3T-4C-Suunnitelmakartta-V12-plv.-4200-5600.pdf

Tiesuunnitelmaa koskevat, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle osoitettavat, muistutukset on toimitettava ennen nähtävänä oloajan päättymistä Säkylän kunnalle osoitteeseen Rantatie 268, 27800 Säkylä.
(Laki liikennejärjestelmä ja maanteistä 27 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta
Projektipäällikkö Sakari Hurskainen puh. 029 502 2789.