Kouluun ilmoittautuminen

26.2.2019

Hyvä tulevan ekaluokkalaisen huoltaja,      

Perusopetuksen 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2012 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.

Syksyllä 2019 koulunsa aloittavien oppilaiden sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu 26.2. – 5.3.2019 välisenä aikana Wilma-ohjelmalla. Ilmoittautuminen tapahtuu internet selaimella (ei puhelinsovelluksella) osoitteessa https://sakyla.inschool.fi/ (menu-valikko/lomakkeet/perusopetukseen ilmoittautuminen).

Jos esiopetuksessa olevan lapsesi esiopetuspaikassa on otettu Wilma käyttöön, käytä samaa tunnusta kouluun ilmoittautumisessa. Huoltajille, joilla ei ennestään ole esiopetusoppilaansa Wilma-tunnusta, on tämän kirjeen ohessa avainkoodit ja ohje Wilman käyttäjätunnuksen tekemiseen sekä ohje nyt kouluun tulevan lapsen yhdistämisestä jo voimassa olevaan Wilma tunnukseesi. Huoltajilla säilyy sama Wilma-tunnus läpi lapsen koko kouluajan.

Ohje käyttäjätunnuksen tekemisestä Wilmaan ja ohje tunnuksen yhdistämiseen Wilmassa on tämän sivun oikeassa laidassa.

Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun. Oppilaan lähikoulu on mainittu ilmoittautumislomakkeella. Vahvista lähikouluun ilmoittautuminen valitsemalla ilmoittautumiskoulu. Voit myös hakea muuhun kuin lähikouluun (toissijaiseen kouluun), valitse koulu ja kirjoita perustelut.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu, ota yhteyttä sivistystoimen hallintopalvelusihteeri Satu Minkkiseen, puh. 044 7328 121.

Tutustumispäivä kouluihin järjestetään ti 14.5.2019.  Lukuvuosi 2019 – 2020 alkaa to 8.8.2019.

Säkylän kunta
Sivistystoimi

Rantatie 268
27800 Säkylä