Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointi

3.1.2019

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto muistuttaa kiinteistönomistajia:

Laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista  (300/2015) velvoittaa rakennuksen omistajaa huolehtimaan, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä ja myös maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin. Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä

Laki sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje  on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle, mutta sitä ei tarvitse toimittaa rakennusvalvontaan kuin erikseen pyydettäessä.

Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään neljän vuoden kuluttua lain voimaantulosta  eli 1.4.2019 mennessä jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot. Rakennuksissa joiden suunnittelusta tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho, rakenteellinen turvallisuus tuli arvioida viimeistään kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta eli 1.4.2017 mennessä.

Laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166§