Huovinrinteen kerhoperinteet jatkumassa – Säkylän kunta mukana

15.6.2018

Puolustusvoimat irtisanoi varuskuntien henkilöstökerhojen vuokrasopimukset 1.1.2017 lukien. Useimmilla varuskuntapaikkakunnilla päätös merkitsi kerhotoimintojen päättymistä. Omistaja Senaatti-kiinteistöt on laittanut useimmat kerhokiinteistöt myyntiin. Säkylässä Huovinrinteen Upseerikerho ry on jatkanut toimintaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella ja Huovinrinteen Päällystökerho on jo lopettanut toimintansa.

Useissa varuskunnissa on etsitty ratkaisuja kerhotoiminnan jatkamiseksi ilman Puolustusvoimien vuokratukea. Kaikissa myönteisissä ratkaisuissa alueen kunnat ovat olleet mukana ja nyt on löytymässä ratkaisu myös Säkylän osalta. Säkylän kunta tarjoutuu ostamaan kerhokiinteistön Senaatti-kiinteistöiltä ja valmistelee sen lahjoittamista vireillä olevalle Huovinrinteen kerhosäätiölle.

Ratkaisu mahdollistaa kiinteistön säilymisen Porin prikaatin, maanpuolustusjärjestöjen ja ympäröivän yhteiskunnan käytössä.

  • Nyt työn alla oleva ratkaisu mahdollistaa arvokkaan perinnetoiminnan jatkumisen Huovinrinteellä. Pidämme erittäin positiivisena, että asiasta on löytymässä yhteinen tahtotila. Se on osoitus laajasta Puolustusvoimien nauttimasta tuesta yhteiskunnassa, Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Rami Saari kiittelee.

Säkylän kunta näkee toiminnan arvokkaana

Kerhokiinteistön omistajan, Senaatti -kiinteistöjen lähtökohtajana on kilpailuttaa kiinteistön myynti. Jotta kilpailuttamiseen ei tarvitse mennä on ratkaisuna kunnan etuosto-oikeus, joka mahdollistaa kiinteistön ostamisen asiantuntijoiden määrittämällä hinnalla.

Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää näkee kerhotoiminnan jatkuvuuden säilymisessä kunnan toimintaa edistäviä arvoja:

  • Kunta haluaa edistää ja tukea toiminnan jatkumista ja kunta tulee näin ollen tekemään tarjouksen kerhorakennuksesta, Tavoitteena on kerhoperinteen ylläpito ja maanpuolustushengen ja maanpuolustusjärjestöjen tukeminen, Mäenpää lupaa.

Kerhosäätiö perusteilla

Erilaisia ratkaisuja toiminnan jatkumiseksi on kartoitettu ja lähtökohtana on ollut, että kerhokiinteistölle löytyy omistaja, joka luo edellytykset kiinteistön ylläpidolle ja siellä toteutettaville toiminnoille. Tämän toteuttamiseksi on löytynyt yhteinen näkemys Huovinrinteen kerhosäätiön perustamiseksi. Huovinrinteen kerhosäätiön puuhamiehenä toiminut prikaatikenraali (evp.) Olli Nepponen kertoo:

  • Perustettavan Huovinrinteen kerhosäätiön tarkoituksena on edistää kerhoperinteen säilymistä Säkylän Huovinrinteellä, tukea Porin prikaatin ja maanpuolustusjärjestöjen toimintaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella sekä edistää maanpuolustustahdon ylläpitoa ja kehittämistä.

Kerhosäätiön perustajiksi on suunniteltu Porin prikaatin tukisäätiötä, Säkylän kuntaa, Porin Prikaatin kilta ry:tä ja Porin Reserviupseerikerho ry:tä. Säkylän kuntaa lukuun ottamatta päätökset asiasta ovat olemassa. Säkylän kunta ratkaisee asian kiinteistön ostopäätöksen yhteydessä.

Uudistuksen myötä kerhokiinteistön ja ravintolapalvelujen käyttöä suunnitellaan laajennettavaksi palvelemaan varuskunnan lisäksi laajalti yhteiskuntaa. Tiloja voitaisiin jatkossa käyttää vuokraperusteisesti mm. häiden ja muiden juhlien järjestämiseen. Huovinrinteen Upseerikerho ry:n omaisuus sekä mm. kiinteistössä säilytettävät Porin prikaatin upseerikunnan omistamat perinne-esineet tulevat säilymään tärkeänä osana rakennusta.

Tällä hetkellä suunnitellaan Porin prikaatin oman Porilaismuseon pystyttämistä aikaisemmin Päällystökerhon käytössä olleeseen osaan kiinteistöä. Museon kokoelma on tällä hetkellä säilytyksessä eikä tällä hetkellä ole esillä yleisölle.