Lapsi mukaan töihin -päivä 24.11.2017

21.11.2017

Säkylän kunta on mukana Satasoten eri työryhmien toiminnassa. Tästä yhtenä mainintana on Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) –hanke, joka toteuttaa Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelmaa. Hankkeen avulla rakennetaan uudenlaiset lapsi- ja perhepalvelut.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuutta ja vähentää eriarvoisuutta. Perheiden kokemusta omista voimavaroista, elämänhallinnasta ja osallisuudesta halutaan vahvistaa. Palveluista halutaan tehdä tarkoituksenmukaisempia, kohdistaa voimavarat oikein ja sitä kautta myös vähentää kuluja. SATULA -hankkeen myötä satakuntalaisten lasten ja perheiden tarpeet huomioidaan paremmin ja perheet saavat oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Tärkeintä on lapsen etu ja vanhemmuuden tuki.

Hankkeessa kehitetään:
1. Lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria
2. Matalan kynnyksen palveluiden perhekeskustoimintaa
3. Varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten roolia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
4. Erityistason ja vaativamman tason palveluita

Säkylän kunta toimii pilottikuntana toimintakulttuurin muutokseen (tavoitteiden kohta 1.) tähtäävässä Lapsiystävällinen kunta –toimintamallissa. Perjantaina 24.11.2017 valtakunnallisesti toistamiseen järjestettävä Lapsi mukaan töihin –päivä sisältyy yhtenä toimintona tähän pilottityöskentelyyn, ja Säkylän kunta työnantajana osallistuu päivän viettoon. Kutsumme jokaisen säkyläläisen yrityksen osallistumaan päivään mahdollisuuksien mukaan, lapsen voi ottaa mukaan vanhempi, isovanhempi, kummi tai muu lapselle läheinen aikuinen.

Lisätietoja antaa: Johanna Ahokas, puh. 044 5241 235