VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUESUUNNITELMA-EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

10.11.2017

Tekninen lautakunta on valmistellut vesihuoltolaitoksen toiminta-alue-ehdotuksen. Aineisto on nähtävillä vuoden 2017 loppuun asti. Aineistoa esitellään kunnan kotisivujen lisäksi kunnanviraston teknisellä osastolla. Mahdolliset muistutukset tulee lähettää nähtävilläoloaikana osoitteeseen: Säkylän kunta/Tekninen osasto, Rantatie 268, 27800 SÄKYLÄ. Valmisteluvaiheen jälkeen aineisto esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Suunnitelma-aineisto avautuu tästä: 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 
Tavoitteelliset toiminta-alueet
Kankaanpää, Kepola, Säkylä, Yttilä
Peräkallionkylä, Ristola, Tuiskula
Huovinrinne, Vuorenmaa
Pyhäjoki, Rannankulma, Sydänmaa

Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään tai kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.