Vesihuoltolaitos

SÄKYLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Vesi- ja viemärilaitos

Vesihuoltolaitoksen johto
Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, tarmo.saarinen@sakyla.fi

Työnjohtotehtävät, liittymishakemusten ja -sopimusten valmistelu
Vesihuoltoteknikko Timo Salonen, p. 044 5170 003

Laskutusasiat, vesimittarilukemat, vesimittarivaihdokset, omistajan vaihdokset, liittymissopimusten valmistelu
Hallintopalvelusihteeri Tarja Syvänen, p. 044 732 8113

Hallintopalvelusihteeri Mari Rännäli, p. 044 732 8103

Vikapäivystys vesihuoltoasioissa:
virka-aikana  p. 044 457 5325 tai 050 542 4038 
muuna aikana p. 0440 590182

Vesihuoltoverkostot, jätevedenpuhdistamo ja pumppaamot 
Vesilaitoksenhoitaja Olli Palmén, 044 457 5325, vesihuoltoammattilainen Jouni Viljanen 050 542 4038, puhdistamonhoitaja Petri Vuori 0440 328 475, vesihuoltoammattilainen 

Vesihuoltolaitokseen sisältyy vesilaitos ja viemärilaitos

TIETOJA VESILAITOKSESTA V. 2020

Säkylän vesihuoltolaitoksen kokonaisvedenottolupa
8900 m3/vrk

Vedenottamot
Kiviharjun, Porsaanharjun, Klopinmontun ja Yttilän Ottan vedenottamot

Veden käsittely
Vesi pumpataan suoraan verkostoon eikä kemikaaleja käytetä

Säiliöt ja paineenkorotus
Varuskunta-alueella yläsäiliö 1000 m3 ja alasäiliö 500 m3 sekä paineenkorotus. Uudenkylän alavesisäiliö 1000 m3 sekä paineenkorotus.

Vesijohtoverkosto
Rakennettua vesijohtoa 456,1 km
– muoviputkia 449,8 km
– valurautaputkia 1,4 km
– asbestisementtiputkia 4,9 km

Vesimäärät v. 2019
Ottamoilta pumpattu verkostoon v. 2019, 1 264 297m3

Vesilaitoksen suurimmat kuluttajat
-Apetit Oyj
-Kivikylä Oy
-Länsi-Kalkkuna
-Varuskunta

TIETOJA VIEMÄRILAITOKSESTA

Jätevedenpuhdistamo

Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo on rakennettu vuonna 1983.
Puhdistamo on mitoitettu käsittelemään jätevesiä 7200 m3/d.

Jätevedenpuhdistamolla käsitellään yhdyskuntajätevesien lisäksi Kivikylän Kotipalvaamo Oy:n esikäsitellyt jätevedet, Apetit Oyj:n sosiaalitilojen jätevedet sekä Säkylän varuskunnan jätevedet.
Vuoden 2003 alusta Pöytyän kunnan Yläneen alueen jätevedet on johdettu jätevedenpuhdistamolle. 

Jätevedet johdetaan käsittelyn jälkeen purkuviemärillä Eurajokeen. Samaan putkeen johdetaan Apetit Oyj:n käsitellyt prosessijätevedet.

Laitoksen kaksi rengasilmastuskanavaa toimivat sarjassa denitrifikaatio-nitrifikaatioprosessina (DN-prosessi). Jätevesi johdetaan ensin 1-rengaskanavaan hapettomaan denitrifikaatiovaiheeseen ja tämän jälkeen ilmastettuun nitrifikaatiovaiheeseen 2-kanavaan. Nitraattipitoista lietettä kierrätetään nitrifikaatiovaiheesta takaisin denitrifikaatiovaiheeseen. Puhdistetun jäteveden jälkikäsittelynä on Dynasand-hiekkasuodatus.

Rakennettua viemäriverkostoa 189,1 km
– pumppaamoja 42 kpl
Jätevesimäärät
Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä 823 000 m3

EURAJOEN SEURANTA

Ilmoittautuminen Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen henkilörekisteriin.

Ilmoittautumalla Säkylän kunnan vesihuoltolaitoksen henkilörekisteriin saat ilmoituksen mahdollisista satunnaispäästöistä Eurajokeen Säkylän vesihuoltolaitoksen Köörnummen jätevedenpuhdistamolta. Ilmoitathan miten haluat tiedotteen. Tiedotteen voit saada sähköpostilla, tekstiviestillä, WhatsApp viestillä tai Twitterillä.
Tietosi voit lähettää sähköpostilla timo.salonen@sakyla.fi , tekstiviestillä 0445170003 tai soittaa Timo Salonen 0445170003

Viemärilaitoksen suurimmat asiakkaat

– Apetit Oyj
– Kivikylä Oy
– Länsi-Kalkkuna
– Varuskunta

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

Vesihuoltolaitokseen liittymisestä on suoritettava kunnanvaltuuston  hyväksymän taksan mukaiset maksut. Veden käytöstä on suoritettava kulutusmaksua. Vesilaitokseen liittyneeltä peritään lisäksi perusmaksua. Viemärilaitokseen liittyneeltä peritään viemäriin toimitetun jätevesimäärän perusteella käyttömaksua. 

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2023 ALKAEN

Vesilaitoksen perus- ja kulutusmaksu

1) Vesilaitoksen perusmaksu on 5,183 euroa (sis. alv 24 %) pisteeltä vuodessa. Maksu peritään 3 kertaa vuodessa jälkikäteen. Perusmaksun perintä aloitetaan, kun liittymissopimus on allekirjoitettu.

2) Vesilaitoksen kulutusmaksu on 1,28 euroa (sis. alv 24 %) kuutiometriltä. Maksu peritään 3 kertaa vuodessa jälkikäteen siten, että I ja II kanto ovat arviokulutuksia ja III kanto mittarilukemaan perustuva tasauslaskutus.

Myöhästyneille maksuerille lasketaan kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko erääntymispäivästä maksupäivään asti.

VIEMÄRILAITOKSEN KÄYTTÖMAKSU

Viemärilaitoksen käyttömaksu on 2,96 euroa (sis. alv 24 %) kultakin kiinteistön käyttämältä vesikuutiometriltä vesilaitoksen toteaman tai muulla tavoin mitatun vedenkulutuksen mukaisesti.

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksut v. 2023:

Sakokaivoliete 12,76 e/m3 (alv 0% ) +  3,06 e/m3 (alv 24 %) = 15,82 e/m3 (sis.alv)
Umpikaivoliete 7,28 e/m3 (alv 0%) + 1,75 e/m3 (alv 24 %) = 9,03 e/m3 (sis.alv)
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy laskuttaa lietemaksut kuljetusurakoitsijoilta (laskutuslisä 5 €)

Alueellinen jätetaksa v. 2023 (Forssan jätelautakunta)


VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

Verkostoveden tutkimustuloksia

Veden kokonaiskovuus
Säkylän vesijohtovesi on kovuusasteikolla hyvin pehmeää.
Veden kovuus on 0,40–0,41 mmol/l tai 2,2–2,3 odH.
Veden kovuus eli kalsiumin (kalkki) ja magnesiumin määrä vedessä ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (odH) tai millimooleina (mmol/l).
1 odH = 0,18 mmol/l.

SÄKYLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN RISKINARVIOINNIN YHTEENVETO

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti, verkkopohjaisella WSP työkalulla. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 9.4.2019. Vesihuoltolaitoksen toimittamaa talousvettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaisesti. Verkostossa olevaa vettä tutkitaan säännöllisesti eri puolilta kuntaa otettavista vesinäytteistä valvontasuunnitelman mukaisesti.