Säkylä

Jätehuollon valvonta

Jätehuollon tarkoituksena on edistää jätteiden kierrätystä ja ehkäistä jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta toimii Eurassa ja Säkylässä jätehuollon valvontaviranomaisena. Jätehuollon järjestämisestä vastaavana jätehuoltoviranomaisena toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta. Mikäli jätehuoltoon liittyy epäkohtia, esim. roskaantumista tai pysyvää hajuhaittaa, voi asiasta ilmoittaa Pyhäjärviseudun ympäristötoimistoon. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy huolehtii jätehuollon käytännön järjestämisestä, mm. kierrätyspisteistä ja jätteenkäsittelylaitoksen toiminnasta.  

Jäteneuvonta

Pyhäjärviseudun kunnissa jäteneuvonnasta, mm. jätteiden lajittelusta ja omatoimisesta jätteiden käsittelystä, huolehtivat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jäteneuvojat.

Järjestetty jätteenkuljetus

Eurassa ja Säkylässä on voimassa ns. sopimusperusteinen jätehuolto. Sopimusperusteinen jätehuolto tarkoittaa, että jokaisen kiinteistön on tehtävä jätteenkuljetussopimus sekajätteen kuljettamisesta Hallavaaran jätekeskukseen valitsemansa jätekuljetusyrittäjän kanssa. Kaikilla kiinteistöillä, myös kesämökeillä tulee olla voimassaoleva sopimus jätteen kuljetuksesta. Kiinteistönomistajalla on myös mahdollisuus käyttää naapurin/naapurien kanssa yhteistä astiaa. Astia- ja kuljetushinnoista on sovittava suoraan kuljetusyrittäjän kanssa.