Säkylä

Ympäristönsuojelu

Kunnan tulee lain mukaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä hoitamalla, suojelemalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeellinen sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Euran ja Säkylän kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta on myös mm. kuntien maa-ainesten oton lupa- ja valvontaviranomainen sekä leirintäalueviranomainen.

Ympäristölautakunnan ja ympäristötoimiston ympäristönsuojelutehtäviin kuuluu ympäristön pilaantumisen valvonta ja ennaltaehkäisy, ympäristöluvat, jätehuollon, vesihuollon, ojitusasioiden, vesirakentamisen ja maa-ainesten oton lupa- ja valvontatehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu maasto- ja vesiliikenteen lupa-asiat, maisematyöluvat asemakaava-alueilla, ajoneuvojen siirtotehtävät, luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen, leirintäalueviranomaisen tehtävät sekä toimialan tutkimus- ja kehittämishankkeet.