Säkylä

Ympäristönsuojelu

 

 

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko  puh. 02 832 8322,  044 3302 492

Ympäristötarkastaja Johanna Thessler puh. 02 832 8357, 044 7307 423

Ympäristötarkastaja Sari Koivusaari puh. 050 3809 103

Sähköpostit: ymparistonsuojelu@sakyla.fi (viesti menee kaikille yllä mainituille) tai käytä muotoa etunimi.sukunimi@sakyla.fi


TEHTÄVÄJAKO

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko

 • Ympäristöluvat (teollisuus, energiantuotanto, jakeluasemat)
 • Vesihuollon valvonta, mm. kiinteistökohtainen jätevesien käsittely ja vesihuoltolaitoksen viemäriin liittymisvelvollisuusasiat
 • Vesitalousasiat, mm. ojitusasiat ja vesirakentamisen neuvonta
 • Meluilmoitukset ja ulkomeluasiat (sisämeluasiat: terveystarkastajat Kallionsivu ja Koivusaari)

 • Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot

 • Ilmoitukset koeluonteisesta toiminnasta

 • Ympäristötutkimukset ja – projektit

 • Ilmansuojelu

 • Luonnonsuojelun asiat 

 • Leirintäalueasiat

 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 • Poikkeustilanteet

Ympäristötarkastaja Johanna Thessler 

 • Ympäristöluvat (eläinsuojat, jätteen kierrätys ja käsittely)

 • Maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta

 • Maisematyöluvat (puiden kaato ym. maisemaa muuttava työ asemakaava-alueella)

 • Jätehuollon valvonta (mm. roskaamisasiat)

 • Maasto- ja vesiliikenne; mm. moottorikelkkailureitit, vesiliikenteen rajoittaminen, kilpailut ja harjoitukset

 • Romuajoneuvot ja ajoneuvojen siirto

 • Ympäristön pilaantumisen valvonta (mm. lannan patterointi-ilmoitukset)

 • Pohjaveden suojelu

 Ympäristötarkastaja Sari Koivusaari

 • Ympäristölupavalvonta eläinsuojien osalta
 • Jätehuollon valvonta