Säkylä

Rakennusvalvonta

 

Rakennustarkastaja Mika Vainio  puh. 02 832 8319, 0440 539 599

  • Viranhaltijapäätökset rakentamisen lupa-asioissa

  • Ympäristölautakunnan asioiden valmistelu rakennusvalvonnan osalta 

  • Neuvonta rakentamisen lupa-asioissa luvanhakijoille

  • Korjausavustusten käsittely

  • Viranomaislausunnot

 

II Rakennustarkastaja Hannu Nikula  puh. 02 832 8360, 044 5170006

  • Toimenpideilmoitusten käsittely

  • Viranomaiskatselmusten suoritus lupa-asioissa

  • Viranomaislausunnot

  • Neuvonta em. asioissa