Säkylä

Toimenpidelupa


 

LUPAA HAETTAESSA TARVITTAVAT ASIAKIRJAT:

 

1. Toimenpidelupahakemuslomake
 Muista allekirjoittaa hakemus !

2. Pääpiirustukset kolmena kappaleena (soveltuvin osin):

- asemapiirros mittakaavassa 1:500 (tai 1:200 kaavatonteilla)
- pohjapiirros mittakaavassa 1:100 tai 1:50
- leikkauspiirros tai -piirrokset mittakaavassa 1:50
- julkisivupiirrokset mittakaavassa 1:100
- hormipiirros mittakaavassa 1:20, jos on hormi

3. Naapurien kuulemiset 
Hakijan tulee toimenlupahakemuksen johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta. Kuulemisen suorittaa hakija pääsääntöisesti itse. Ympäristötoimisto suorittaa kuulemisen tarvittaessa hakijan pyynnöstä hintaan 15 e/naapuri. Mikäli toimenpide ei vaikuta naapurin oloihin kuuleminen voidaan jättää ilmeisen tarpeettomana suorittamatta.

TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSET TOIMITETAAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTOON OSOITTEELLA:

Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto,

Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ