Säkylä

Rakennusvalvonta

 
 
Rakennustarkastaja Mika Vainio 
puh. 02 832 8319, 0440 539 599
•Viranhaltijapäätökset rakentamisen lupa-asioissa
•Ympäristölautakunnan asioiden valmistelu rakennusvalvonnan osalta
•Neuvonta rakentamisen lupa-asioissa
•Korjausavustusten käsittely
•Viranomaislausunnot


II Rakennustarkastaja Hannu Nikula 
puh. 02 832 8360, 044 5170006
•Toimenpideilmoitusten käsittely
•Viranomaiskatselmusten suoritus lupa-asioissa
•Viranomaislausunnot
•Neuvonta em. asioissa 

Maankäyttö- ja rakennuslain 21 § mukaisesti rakentamisen valvontaa ja luvanvaraisuutta kunnassa valvoo rakennusvalvontaviranomainenHallintosäännöllä rakennusvalvontaviranomaiseksi on määrätty ympäristölautakunta.

Ympäristölautakunta toimii Pyhäjärviseudulla ympäristöasioiden ja  rakentamisasioiden valvontaviranomaisena. Suurin osa rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvista lupapäätöksistä on siirretty hallintosäännöllä rakennustarkastajan päätettäväksi.