Säkylä

Luonnonsuojelu

 

Pyhäjärviseudun luonto on rikas, vaihteleva ja monimuotoinen. Järvet, maaseudun kultturimaisemat ja Säkylänharju tarjoavat luonnossa liikkuvalle ikimuistoisia elämyksiä. Lounais-Suomen suurin järvi, Säkylän Pyhäjärvi, on luonto-, maisema- ja virkistyskäyttöarvoiltaan ainutlaatuinen ja lisäksi tunnettu laajamittaisesta sisävesikalastuksestaan. Koskeljärvi on linnustoltaan tunnettu rakentamaton erämaajärvi. Säkylänharju tarjoaa Suomessa viimeisen asuinpaikan eräille uhanalaisille perhosille ja hyönteisille. Köyliönjärven kansallismaisema-alue, Euraniittu ja muut Pyhäjärviseudun avoimet viljelymaisemat edustavat ainutlaatuista Satakuntalaista kulttuurimaisemaa.

Luonnonsuojelu on toimintaa, jonka tavoitteena on eliolajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen säilyttäminen. Suojelu voi kohdistua eliölajiin, elinympäristöön, luontotyyppiin, luonnonmuistomerkkiin, alueeseen tai koko maailman kattaviin järjestelmiin kuten meret, ilmakehä ja ilmasto. Luonnonsuojelu pyrkii ehkäisemään ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä ja toisaalta säilyttämään ihmisen pitkäaikaisen toiminnan aikaansaamia ympäristöjä, joille on muodostunut omaleimainen pienekosysteemi, sekä palauttamaan ihmisen toiminnan tuhoamia ympäristöjä entiselleen.