Säkylä

Talousvesi

Talousveden laadun valvonta

Talousveden laadun valvonta on osa terveydensuojelun mukaista valvontaa. Terveydensuojelun tarkoitus on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Vesilaitosvesi

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo talousvettä toimittavan laitoksen veden laatua. Valvonta toteutetaan vesinäytteenotoin ja vesilaitostarkastuksin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti määräytyy otettavien vesinäytteiden vähimmäistutkimustiheys vesilaitoskohtaisesti laadittuun valvontatutkimusohjelmaan. Vesinäytetulokset ovat kuntalaisten nähtävillä kunnan nettisivuilla. 

Kaivovesi

Kaivoveden laadusta kiinteistö vastaa itse. Kaivovesinäytteen asukas voi ottaa itse ja toimittaa talousvesitutkimuksia tekevään laboratorioon. Kaivoveden laatu suositellaan tutkittavan aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa, kolmen vuoden välein tai veden laadun muuttuessa. Näytepulloja saa laboratorioista, pulloja voi myös kysyä terveydensuojeluviranomaiselta. Terveydensuojeluviranomainen neuvoo kaivojen talousveden laatuun liittyvissä asioissa.

Lisätietoa Valviran talousvesi-sivuilta.