Säkylä

Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). Terveydensuojeluvalvontaan sisältyy mm. yleisten tilojen terveydellisten olojen valvonta, asumisterveyteen liittyvät asiat sekä talous- ja uimavesien valvonta.

Lisätietoa Valviran Terveydensuojelu-sivuilta.

TERVEYDENSUOJELUN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle, mikäli toiminta tapahtuu asuinrakennuksessa tai asuinalueella. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavien toimintojen käyttöönottoa:

  • majoitusliike
  • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala tai uimaranta
  • päiväkoti ja kerho sekä esi-tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus
  • solariumliike, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • sellainen muu huoneisto tai laitos tai sellaisen toiminnan aloittaminen, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.