Säkylä

TERVETULOA SÄKYLÄN KUNNANKIRJASTOON!
Pääkirjasto:                                       Köyliön kirjasto:

Sivarinkuja 6                                      Karjalantie 1a
27800 Säkylä                                     27710 Köyliö
puh. 02-8328 425 (asiakaspalvelu)      044 438 6700
kirjasto@sakyla.fi                               koylio.kirjasto@sakyla.fi
KIRJASTON AINEISTOTIETOKANTA

Toiminta-ajatus

  • kunnan lakisääteinen peruspalvelu, jonka toimintaa ohjaa kirjastolaki (904/1998) ja –asetus (1078/1998)
  • kirjastolaitoksen tehtävänä on tarjota ja tuottaa ajantasaisia ja laadukkaita palveluja, edistää kaikkien asiakkaidensa yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen
  • kirjaston käyttö lisää hyvinvointia, sivistystä ja sosiaalista tasa-arvoa

 

Tavoitteet

  • laadukkaat palvelut, tyytyväinen asiakaskunta
  • monipuoliset asiantuntijapalvelut: tapahtumia, näyttelyitä, käyttäjäkoulutusta
  • ammattitaitoinen henkilökunta
  • mahdollisuus kotipalveluun

Kirjastoasiat valmistelee kirjastotoimenjohtaja, joka toimii sivistyslautakunnassa asiantuntijajäsenenä