Säkylä

Säkylän kunnan vapaa-aikatoimen vastuualueelle kuuluvat kunnan Liikunta- ja nuorisopalvelut.
 
Liikuntapalvelujen tehtävänä on tukea ja luoda edellytyksiä sekä mahdollisuuksia Säkylässä harjoitettavalle liikuntatoiminnalle.
Kunta ylläpitää ja kehittää perus-, sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Tehtävänä on myös kehittää ja koordinoida liikuntaa harjoittavaa yhdistys- ja kansalaistoimintaa. Toiminta-ajatuksena on liikuntaedellytyksiä luomalla lisätä liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni säkyläläinen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Liikuntapalveluja pyritään kehittämään myös niiden erityispalvelujen osalta, joita ei ole saatavilla tai joiden käyttäjäryhmät ovat pieniä.

Nuorisopalvelujen tehtävänä on tarjota nuorille kasvatuksellista ohjausta, harrastus-, tieto- ja neuvontapalvelu-ja sekä toimintatilat. Tukea nuorisoyhdistyksiä ja nuorisotyötä tekeviä yhteisöjä sekä korostaa nuorten omaehtoista toimintaa ja vastuuta. Nuorisotyön palveluja voidaan tuottaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Nuorisopalvelujen painopiste on nuorisotalotoiminnassa, nuorten työpajan kehittämisessä sekä etsivässä nuorisotyössä. Yhteisenä tavoitteena moniammatillisen yhteistyön toteuttaminen, laadukkaat nuorisopalvelut, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen sekä nuorisotakuun toteutuminen.