Säkylä

Työterveyshuolto

Järjestämme työterveyshuollon palveluja Säkylän kunnan alueella toimiville työnantajille, yksityisille yrittäjille ja maatalousyrittäjille.
 
Työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää terveyden hoitoa, jota toteutetaan työterveyshuoltolain ( 1383/ 2001 ) perusteella. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa.
 
Työterveyshuoltolain perusteella työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon palveluksessaan oleville työntekijöille. Työnantaja voi lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi järjestää työntekijöilleen myös sairaanhoitopalveluja.  
 
Lakisääteinen työterveyshuolto ilman sairaanhoitopalveluja
 • sisältää suunnitellut terveystarkastukset ja niihin liittyvät tutkimukset
 • työpaikkaselvitykset ja työpaikkakäynnit
 
Lakisääteinen ja vapaaehtoinen työterveyshuolto
 • sisältää edellisen lisäksi myös lääkärin ja/tai terveydenhoitajan antaman sairaanhoidon ja tutkimukset
 
Työterveyshuollon palvelumme
 
 • Työpaikkaselvitykset 
 • Työkykyä ylläpitävä toiminta 
 • Terveystarkastukset 
 • Ohjaus ja neuvonta 
 • Sairauksien tutkimus ja hoito 
 • Laboratorio- ja röntgenpalvelut 
 • Fysioterapiapalvelut 
 • Psykologipalvelut 
 

Ota yhteyttä työterveyshuoltoon

Minna Tuominen
työfysioterapeutti
(02) 832 9218 
 
Ulla Uusitalo
työterveyshoitaja
puhelinaika klo 8.00–8.45 ja 
12.00–12.30
(02) 832 9293 
 
Kati Marjanen
työterveyshoitaja
puhelinaika klo 8.00–8.45 ja 12.00–12.30
(02) 832 9231
 
Maija Kumpuvuori
työterveyshoitaja
puhelinaika klo 8.00-8.45 ja 12.00-12.30
(02) 832 9295