Säkylä

Terveyskeskussairaala

Vuonna 2009 valmistunut terveyskeskussairaala tarjoaa jäsenkuntien asukkaille Kansanterveyslain mukaista perusterveydenhuollon tasoista sairaalahoitoa. Hoito terveyskeskussairaalassa painottuu akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Merkittävimmät potilasryhmämme ovat akuutissa sairaalahoidossa. Suurin osa tulee sairaalaan päivystyksenä somaattisen sairauden tutkimuksiin ja hoitoon tai sovittuina sairaalasiirtoina jatkokuntoutukseen.
 
Toiminnassamme painotamme potilaan itsemääräämisoikeuden ja omatoimisuuden tukemista sekä kuntouttavan hoitotyön, hoidon yksilöllisyyden, turvallisuuden ja jatkuvuuden edistämistä.
 
Tk-sairaalassamme on modulaarinen tiimityönmalli, jossa osasto on jaettu kahteen eri tiimiin.
 
Sairaalassa on oma osa-aikainen fysioterapeutti. Kerran viikossa toteutuvissa lääkäripalavereissa sovimme yhteisistä kuntoutustavoitteista.
 
Potilaspaikkoja terveyskeskussairaalassamme on 20.6.2016 alkaen 20 (lisäpaikkojen kanssa 26).
 
 

Ota yhteyttä terveyskeskussairaalaan

Niina Kuisma osastonhoitaja (02) 832 9217
 
Taru Lehtimäki apulaisosastonhoitaja kotisairaala (02) 832 9271
Hoitajat
(02) 832 9221  
Potilaat
(02) 832 9279