Säkylä

Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja

Säkylän kunnan mielenterveystyöryhmään kuuluu kaksi terveyskeskuspsykologia ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Psykologeihin ja sairaanhoitajaan voi olla itse yhteydessä, sillä ajanvaraukseen ei tarvita lähetettä. Palvelut ovat maksuttomia. Mielenterveystyöryhmän tehtäviin kuuluu myös muiden ammattiryhmien konsultaatio ja neuvonta.

 

Terveyskeskuspsykologin työ on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Tämä tarkoittaa mm. asiakkaan omien voimavarojen hyödyntämistä ja palauttamista vaikeissa tilanteissa. Lasten osalta psykologi auttaa lapsen lähimpiä aikuisia toimimaan lapsen parhaaksi.

 

Psykologipalvelut peruskoululaisille

Santeri Heinonen (Linda Lehtiniemi virkavapaalla)

psykologi

044 457 5201

Peruskouluissa psykologin tehtäviin kuuluu muun muassa oppimisvaikeuksien kartoittamisia ja tukikeskusteluja lasten ja nuorten kanssa. Psykologi on asiantuntijajäsenenä oppilashuoltoryhmissä. Psykologi voi myös neuvoa kasvatus- ja perheasioissa.

 

Psykologipalvelut äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille, Säkylän seudun lukiolle, yläkoulun jälkeen ilman opiskelupaikkaa oleville, aikuisille

Aino Rantasila (Pia Saikkonen virkavapaalla)

psykologi

(02) 832 9229

050 594 3528

Puhelinaika ma-pe klo 13.00–14.00

 

Äitiys- ja lastenneuvolassa psykologin tehtävänä on edistää lapsen hyvää kehitystä yhdessä lasten vanhempien, neuvolan, päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa, ja tukea vanhempien jaksamista. Osa lapsista ohjataan viisivuotistarkastuksessa psykologin tutkimukseen, jossa kartoitetaan lapsen kehitystasoa.

 

Nuorten käyntien tarkoituksena on auttaa nuorta opiskeluun ja muuhun nuoren elämään liittyvissä asioissa keskustellen niistä yhdessä nuoren kanssa. Aikuisasiakkaat tulevat psykologikäynnille yleensä elämän muutos- ja kriisitilanteissa tai kokiessaan esimerkiksi masennusta, ahdistusta tai stressiä. Osa käy keskustelemassa 3–8 kertaa, osa taas käy pidempään. Aikuisten keskusteluhoidot tapahtuvat terveyskeskuksessa. Keskusteluhoitojen lisäksi psykologi tekee kykytutkimuksia sekä suppeita persoonallisuuskartoituksia.

Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut

Sanna Hovilehto

psykiatrinen sairaanhoitaja

(02) 832 9240, 050 501 5762

Anita Kaunismaa

Psykiatrinen sairaanhoitaja, toiminnallisten ryhmien ohjaaja, päihdetyö

puh. 044-732 8184

 

Psykiatrisen sairaanhoitajan keskusteluhoito on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille, jotka kokevat tarvitsevansa keskusteluapua ja tukea akuuteissa tai pidempiaikaisissa elämänkriiseissä (esim. avioero, läheisen kuolema, akuutti vakava sairastuminen, masentuneisuus ja muut mielenterveyden häiriöt). Perusterveydenhuollon palveluna käynnit ovat maksuttomia ja niitä voi varata ilman lähetettä. Työskentelymuotona ovat vastaanottokäyntien lisäksi kotikäynnit.

 

Kriisiryhmä

Järjestetään tarvittaessa koolle Vammalan tukitalon tai Euran kriisikeskuksen Ankkur`paikan kautta.