Säkylä

      

Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittää keskeiset potilaan oikeudet, joita ovat:
  • hyvä terveyden- ja sairaanhoito sekä kohtelu
  • itsemäärääminen
  • tiedonsaanti
  • hoitoon pääsy
  • muistutus- ja kantelumenettely.
Potilasasiamiehenä tehtäväni on potilaslain mukaisesti:
  • neuvoa, miten voit toimia ollessasi tyytymätön terveydenhoidossa saamaasi hoitoon tai kohteluun
  • ohjata sinua muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen teossa
  • tiedottaa sinulle potilaan asemasta ja oikeuksista
  • toimia potilasoikeuksiesi edistämiseksi tuomalla potilailta tulevaa palautetta henkilöstön tietoon.
Potilasasiamiehenä en toimi potilaan oikeudellisena avustajana. Palveluni ovat sinulle maksuttomia.
 

Ota yhteyttä

Päivi Käppi
potilasasiamies
(02) 832 9239 tai (02) 832 9255