Säkylä

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään. Neuvolassa työskentelee lapsen ja perheen tukena terveydenhoitaja ja lääkäri.

 

Työmuotoja ovat terveystarkastukset ja niihin liittyvät tutkimukset, rokotukset ja yksilöllinen terveysneuvonta vastaanotolla ja puhelimitse sekä kotikäynnit ja pienryhmätoiminta. Kartoitamme myös koko perheen hyvinvointia määräajoin toistuvissa laajoissa tarkastuksissa.

 

Lastenneuvolan henkilökunta tekee yhteistyötä mm. perhetyöntekijän, päivähoidon, psykologin, puhe-, fysio- ja toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän ja perheneuvolan sekä erikoissairaanhoidon kanssa ja ohjaa perheitä käyttämään tarpeellisia palveluita.

 

Perheitä tuetaan yksilöllisesti erilaisissa kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Voit ottaa yhteyttä omaan terveydenhoitajaasi myös lapsen sairastuessa tai perhekriisin kohdatessa. Voit keskustella luottamuksellisesti kaikista perheeseen liittyvistä asioista. Palvelu on maksutonta.

 

Ota yhteyttä lastenneuvolaan

Säkylän lastenneuvola  

Tarja Hulmi

terveydenhoitaja

(02) 8329286 050 566 8631

 

 

lastenneuvolan lääkäri

(02) 832 9255

 

Kepolan lastenneuvola

 

Seija Haanpää

terveydenhoitaja

klo 9.00-10.00 ja 12.00-12.30 (02) 832 9205 050 501 7890 

 

Mikael Cornu

lastenneuvolan lääkäri (02) 832 9201