Säkylä

Aikuisneuvola

Säkylän ja Kepolan terveysasemilla toimivat aikuisneuvolat eli terveydenhoitajien vastaanotot. Aikuisneuvolassa tarjotaan palveluita vastaanottotoimintana ja kutsuttuina terveystarkastuksina.

 

Aikuisneuvolaan voi tulla erilaisten terveysongelmien hoitoon. Terveydenhoitajat ohjaavat asiakkaita myös sairauksien ennaltaehkäisyssä ja niiden omahoidossa. Tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä ja varataan aika lääkärinvastaanotolle.

 

Aikuisneuvolan palveluihin kuuluu mm.

 

 • erilaiset haavahoidot, siteiden vaihdot ja ompeleiden poistot
 • korvahuuhtelut, tutkimuksia edeltävät suolistotyhjennykset
 • rokotukset esim. influenssa- ja matkailijoiden rokotukset
 • ravitsemusneuvonnat ja muu terveysneuvonta
 • lääkkeiden jako ja lääkeinjektiot
 • verenpaineen, verensokeri ja hemoglobiinin mittaukset
 • ikäryhmätarkastukset
 • Cerad-muistitestit

 

Ota yhteyttä aikuisneuvolaan

Aikuisneuvolan vastaanotto Säkylän terveysasemalla ajanvarauksella 

 

Taina Mäkilä

terveydenhoitaja

(02) 832 9282 klo 8-8.30 ja klo 12-12.30

 

Seija Muurinen

terveydenhoitaja

(02) 832 9284 klo 8-16

 

Aikuisneuvolan vastaanotto Kepolan terveysasemalla ajanvarauksella

Seija Haanpää

terveydenhoitaja

(02) 832 9205 ma-pe klo 9.00-10.00 sekä 12.00-12.30

  

 

Muut aikuisneuvolan palvelut

Hoitotarvikkeiden ja -välineiden tilaaminen ja hakeminen

Tilaus pyydetään tekemään kaksi viikkoa ennen tavaroiden noutamista.

Terveydenhoitaja tekee tarviketilaukset tiistaisin, Marika Saarenmaa puh. 044 457 5209, Janika Heikkilä puh. 044 732 8247, Seija Haanpää puh. 050 501 7890.

 

Kun asiakas tulee ensimmäisen kerran hakemaan hoitotarvikkeita, niin asiakkaalla tulisi olla mukanaan terveydenhoitajan / sairaanhoitajan allekirjoittama selvitys hoitotarvikkeiden tarpeesta.

 

Katso ja lataa ohje maksuttomien hoitotarvikkeiden ja välineiden jakeluun.

Seija Muurinen

terveydenhoitaja

(02) 832 9284

 

Taina Mäkilä

terveydenhoitaja

(02) 832 9282

  

 

Astmahoitajan vastaanotto

Astmahoitaja

 • ohjaa astman hoidossa tarvittavien laitteiden käyttöä
 • neuvoo lääkkeiden ottotekniikkaa ja lääkkeiden ymmärtämistä
 • antaa astman omahoito-ohjeita
 • ohjaa ja opettaa pef-seurannan aloittamista ja suorittamista
 • kutsuu säännöllisin väliajoin seurantakäynnille
 • antaa astmaa sairastavalle elintapaohjausta sekä perustietoa astmasta jne.
 • tekee spirometriamittauksia

 

 Astmahoitaja Janika Heikkilälle voi varata ajan numerosta 044 732 8247.

 

 

MUISTIHOITAJAN VASTAANOTTO 

(Säkylän terveyskeskus, Aikuisneuvola 2. krs, huone 13).

puh.02-8329282, puh. aika ma-pe klo 8.00-8.30 ja 12.00-12.30.

Jos olet itse tai läheisesi ovat huomanneet muistin huononemista, kannattaa muistioireiden syytä lähteä selvittämään. Tilanteen kartoittaminen voidaan aloittaa tilaamalla aika muistihoitajan vastaanotolle muistitestiin.

Lähetettä tutkimukseen ei tarvita.

On hyvä lähteä tutkimaan muistiongelmaa ajoissa, jolloin sitä voidaan vielä tuloksellisemmin hoitaa. Tärkeimpiä merkkejä on tilanteen selkeä muutos entisestä sekä vaikutus arkiselviytymiseen.

Milloin tutkimuksiin?

-Itsellä  tai läheisellä on huoli muistin huononemisesta

- Muistioire ilmenee arkiaskareissa.

- Unohtelee sovittuja tapaamisia.

- Käyttää runsaasti terveyspalveluja ilman selvää syytä

- Ilmenee vaikeuksia löytää sanoja tai käyttää epäasianmukaisia sanoja.

- Ongelmanratkaisukyky ja päättelykyky ovat heikentyneet.

- On vaikeutta hoitaa taloudellisia asioita ja kellon ymmärtäminen on vaikeaa.

- Jos esiintyy myös mielialamuutoksia tai ahdistuneisuutta, persoonallisuuden muutoksia, sekavuutta, epäluuloisuutta tai pelokkuutta.

- On esiintynyt aloitekyvyttömyyttä tai syrjään vetäytymistä.

 

Muistihoitajan vastaanotolla saa myös neuvoja ja ohjausta muistihäiriöön ja –sairauteen liittyvissä asioissa.

Muistipotilaan hoitopolku