Säkylä

Vanhustenhuolto, kotihoito ja kotisairaala


VANHUSTENHUOLTO

Vanhustyön tavoitteena on turvata säkyläläisille ikäihmisille itsenäinen elämä mahdollisimman kauan omassa kodissa tai palveluasunnossa niitä tarvitseville. Vanhuspalvelujen koordinaattori hoitaa kunnan omaishoidontukeen, palveluasumiseen sekä invalidien ja veteraanien palveluihin liittyvät asiat

Vanhuspalvelujen koordinaattori
Armi Kreivilä
Välskärintie 5
27800 Säkylä
puh. (02) 8328 466
044 732 8123
armi.kreivila@sakyla.fi 

Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, omaishoitolaki) mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 
  
Lataa omaishoidontukihakemus
Lataa omaishoidontuen toimintaohje

Asumispalvelut ja palveluseteli

Harjavallassa, Huittisissa, Kokemäellä, Nakkilassa ja Säkylässä on yhteinen palvelusetelijärjestelmä ikääntyneiden asumispalveluissa.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää asumispalveluja ikääntyneille kunnan omien palvelujen lisäksi. Palveluseteli myönnetään ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon asumispalvelujen hankkimiseksi. Palveluseteli on tarkoitettu asumispalvelujen hoivapalvelumaksuun.

Asiakas maksaa vuokran, ateriat ja hoivapalvelun omavastuuosuuden suoraan palvelun tuottajalle. Sen lisäksi asiakas voi omalla kustannuksellaan hankkia sellaisia lisäpalveluita, jotka eivät kuulu palvelusetelillä katettavien palvelujen piiriin. 

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja perustuu asiakkaan tuloista tehtävään laskelmaan. Huomioon otettavia tuloja ovat ansio- ja pääomatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet sekä hoitotuki. Palvelusetelin arvon määrittäminen tehdään asiakkaan antaman tuloselvityksen tai muulla tavoin selvitettyjen tulotietojen perusteella. Asiakkaalle annetaan päätös palvelusetelin arvosta.

Kunta maksaa palvelusetelin arvon suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaan omavastuuosuuden hoiva-asumispalveluista suoraan asiakkaalta palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.

Myönteinen tai kielteinen päätös palvelusetelin myöntämisestä tehdään palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Asiakas valitsee palveluntuottajan kuntien hyväksymien palvelusetelituottajien listalta.

Asiakas hakee asumispalvelua oman kuntansa ikääntyneiden palveluista vastaavalta henkilöltä

Kunnan edustaja selvittää hakijan hoitoisuuden ja kokonaistilanteen kunkin kunnan käytäntöjen mukaisesti.

Asiakas voi valita joko kunnallisen asumispalvelun tai palvelusetelin. Palvelusetelillä tuotettu palvelu vastaa sisällöltään kunnallista palvelua.  Palveluseteli antaa asiakkaalle vaihtoehdon, josta voi myös kieltäytyä.

Palveluseteliopas

Palvelusetelituottajarekisteri
Palvelusetelituottajalle

Asuntohakemus palveluasumiseen

Asiakastiedote palvelusetelistä Säkylän kunnassa 
 

Sotainvalidit ja veteraanit

Sotainvalidien Veljesliiton Säkylän osasto ry
Puheenjohtaja Kalevi Suhonen 
Puh: 050 542 4031
kalevi.suhonen@sakyla.fi
Sihteeri Armi Kreivilä
puh. (02) 8328 466
044 732 8123
armi.kreivila@sakyla.fi

Ikääntymiseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä voit olla yhteydessä geronomiin. Geronomi toimii Ikääntyvien neuvoston sihteerinä ja ikäihmisten kerho- ja päivätoiminnan koordinaattorina.


Geronomi
Taina Vehmanen
Säkylän kunta, Kotihoito
Välskärintie 5
27800 Säkylä
puh. 044 732 8120
taina.vehmanen@sakyla.fi

Kerho- ja päivätoiminta

Säkylässä (terveyskeskussairaalan päiväsalissa, Välskärintie 5), toimii iäkkäiden päivätoiminta torstaisin klo 10-14.30

Päivätoiminnan tarkoituksena on kotihoidon ohella tukea ja edistää kotona asumista ja arjessa selviytymistä mahdollisimman pitkään. Toiminnalla tuetaan ja edistetään asiakkaan omatoimisuutta ja kotona selviytymistä järjestämällä erilaista vuorovaikutus- ja viriketoimintaa. Päivätoiminta maksaa 12,50 €, sis. ruuan, kahvin, kahvileivän sekä viriketoiminnan.

Lisäksi samassa paikassa toimii ikäihmisten ”tiistaikerho” tiistaisin kello 13-15. Köyliön vanhusten palvelukeskuksessa toimii vastaava kerho maanantaisin klo 10-13. Kerho maksaa 3,50 €, sis. kahvin, kahvileivän ja viriketoiminnan. Kerhoissa mahdollisuus ruokailuun klo 12, ateriahinta 7,50 €.

Tarvittaessa järjestetään kuljetus päivätoimintaan tai kerhoon osallistuville, 2,50 €/ yhdensuuntainen matka.


Säkylän Ikääntyvien neuvosto

Ikääntyvien neuvosto on kunnan ikäihmisiä edustava elin. Sen toimintaa on erilaisten esitysten ja aloitteiden tekeminen kunnanhallitukselle ja viranhaltijoille. Lisäksi ikääntyvien neuvosto on aktiivinen tapahtumien järjestäjä.

Ikääntyvien neuvoston jäsenistö koostuu eläkeläisjärjestöjen edustajista, kunnanhallituksen nimeämistä henkilöistä sekä seurakunnan ja kunnan edustajasta. Jäsenille voi tuoda suoraan omia ideoita ikääntyvien neuvoston käsiteltäväksi ja esitettäväksi tai jäsenien edustamien organisaatioiden kautta.

Ikääntyvien neuvoston kokoonpano v. 2017

Jäsen                                   Varajäsen  
pj. Jarmo Kyllönen                Riitta Sianoja                    Kunnanhallituksen nimeämä edustaja
vpj. Olavi Mäkinen                Silja Saveljeff                    Kunnanhallituksen nimeämä edustaja
siht. Taina Vehmanen                                                   Geronomi/Säkylän kunta
Risto Palmula                        Paula Helminen                 Kunnanhallituksen nimeämä edustaja
Raimo Salo                           Merja Salo                        Kunnanhallituksen nimeämä edustaja
Hilkka Koivisto                      Ismo Nieminen                  Säkylä-Köyliön seurakunta
Helvi Rekola                         Juhani Laine                      Lännen Eläkeläiset
Markku Ruisla                       Pertti Kiviranta                  Eläkeliitto, Säkylän yhdistys
Kerttu Satola                        Sisko Männistö                  Eläkeliitto, Köyliön yhdistys
Kauko Aalto                          Jouko Juhola                     Köyliön ja Säkylän Eläkkeensaajat
Suoma Tirkkonen                  Anneli Lallukka-Vanhanen  Säkylä-Köyliön Kansalliset Seniorit

 Säkylän ikäihmisten omat internetsivut

 

KOTIHOITO

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa yksilöitä ja perheitä silloin, kun he tarvitsevat sairauden, vamman tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin suoriutuakseen arkipäivän tehtävissä. Auttaminen on asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää.

Kotihoito / päivystys
puh. 044 732 8143

Apulaisosastonhoitaja (kotihoito)
Kalevi Suhonen
Välskärintie 5
27800 Säkylä
050 542 4031
kalevi.suhonen@sakyla.fi 

Kotihoidon esite 


KOTISAIRAALA

Kotisairaala toteuttaa perusterveydenhuollon tasoista sairaalahoitoa potilaan kotona tai muussa asuinpaikassa, kuten tehostetussa palveluasumisessa. Kotisairaalan henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa potilaan ja hänen omaistensa kanssa yksilöllisen hoidon. Kotisairaalan sairaanhoitajat antavat tarvittaessa konsultaatioapua.

Kotisairaala toimii 24 h/ vuorokaudessa. Kotisairaalassa työskentelee sairaanhoitajia ja osa-aikainen fysioterapeutti. Kotisairaalahoito on lääkärijohtoista.

Kotisairaalassa hoidetaan esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa vaativat infektiot, erilaiset pistokset, nesteytys- ja ravitsemushoito, punasolusiirrot ym. kiireettömät hoidot, kivunhoito, saattohoito, hoidon seurantaan liittyvät näytteiden otot, haavahoidot, laskimotukospotilaat, palovammojen hoito.

Kotisairaalan käyntimaksu on 12,10 € (enintään 3 kertaa/ vrk). Maksu sisältää iv-antibiootit mutta ei kerrytä maksukattoa. Potilas vastaa itse mahdollisista kuljetuskustannuksista sairaaloihin tai poliklinikoille kotisairaalahoidon aikana.

Kotisairaala / päivystys 044 732 8172

Apulaisosastonhoitaja (kotisairaala)
Taru Lehtimäki
Välskärintie 5
27800 Säkylä
02 8329 271
taru.lehtimaki@sakyla.fi