Säkylä

SOSIAALIPÄIVYSTYS

Satakunnan kunnat ovat järjestäneet sosiaalipäivystyksen virastotyöajan (ma-pe klo 8-16) ulkopuolella ja viikonloppuisin yhdessä siten, että Porin poliisilaitoksella työskentelee viranomaisvaltuudet omaava sosiaalityöntekijä. Hänet tavoittaa Hätäkeskuksen numeron 112 sekä poliisin kautta.

Kiireellinen sosiaalialan ammattilaisen antama apu on tarkoitettu toiminta-alueen asukkaille tai alueella oleskeleville henkilöille.

Sosiaalinen hätäsosiaalipäivystystilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko tilanteessa mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisia ihmisiä kuten lapsi, vanhus, vammainen, joka uhkaa jäädä turvaa tai hoitoa vaille. Mukana olevia henkilöitä autetaan löytämään selviytymiseen tarvittavat tukitoimet.

Virka-aikana tulee ottaa yhteyttä kunkin kunnan omaan sosiaalitoimeen.