Säkylä

Kunnanhallitus nimeää lakisääteiseen neuvostoon neljä jäsentä ja Säkylän seurakunta yhden jäsenen. Lisäksi neuvosto kutsuu jäseniä vammaisten ja kehitysvammaisten, heidän omaistensa sekä alan yhdistysten joukosta.

Vammaisneuvoston toiminnan tarkoituksena on mm. edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Jokainen Säkylän kunnan asukas voi esittää vammaisneuvostolle sen toimialaan kuuluvia asioita, Neuvosto tutkii ja käsittelee asiat ja esittelee ne tarpeen niin vaatiessa asianmukaiselle kunnan toimielimelle.

Vammaisneuvoston tavoitteena on osallistua aktiivisesti kunnallisen päätöksenteon valmisteluun, niin että mm. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus voi toteutua. (sopimus tuli voimaan Suomessa 10.6.2016)

Vammaisneuvoston toimintaohje
Vammaisneuvoston jäsenet

Kokousten pöytäkirjat:
17.8.2016
3.11.2016
15.12.2016
9.2.2017


Vammaisneuvosto j
ärjesti kesäkuun alussa 2016 Kansalaisraadin aiheesta Miten vammaisten ja kehitysvammaisten elinoloja ja toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa uudessa Säkylässä?

Kansalaisraadin julkilausuma
Kansalaisraadin loppuraportti

Yhteydenotot:
vammaisneuvoston sihteeri
Hilkka Silén, sosiaaliohjaaja, Säkylän kunta
hilkka.silen@sakyla.fi
0440 328 309

puheenjohtaja
Ari Heikkilä, omaisjäsen
ari@arkiapu.fi
0500 867 087