Säkylä

LASTENSUOJELU

Lastensuojelun tavoitteena on taata lapselle oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Jos havaitset puutteita lasten hyvinvoinnissa ja kasvuolosuhteissa, ota yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään. Jokainen kuntalainen voi tehdä lastensuojeluilmoituksen havaitsemastaan lastensuojelutarpeesta kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Jokainen aiheellinen lastensuojeluilmoitus käynnistää lastensuojelutarpeen selvityksen. Lastensuojelu auttaa lapsia ja perheitä ensisijaisesti tekemällä selvityksen sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus

Sosiaalityöntekijät tavoittaa puhelinaikana ma-to klo 9.30-10.15. Kiireellisissä asioissa virka-aikaisen päivystyksen tavoittaa kunnan vaihteen kautta numerosta 02-83281.

Johtava sosiaalityöntekijä
Johanna Ahokas
P. 044 5241 235

Sosiaalityöntekijä
Jaana Kivikoski
p. 044 7328 106

Sosiaalityöntekijä
Salla Tuomikanta
p. 044 7328 182


KRIISIKESKUS ANKKURPAIKK'

Mielenterveysseuran kriisikeskuksissa tehdään järjestölähtöistä auttamistyötä. Työhön kuuluu vaikeisiin elämäntilanteisiin joutuneiden ihmisten auttaminen.

TURVA-ASUNTO

Kriisikeskus Ankkurpaikk' ylläpitää turva-asuntoa.


SOSIAALIPÄIVYSTYS