Säkylä

TOIMEENTULOTUKI
 
Kuuntele

 

Perustoimeentulotuki Kelasta 1.1.2017 alkaen
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen Säkylästä Hakemuslomake


Tammikuun 2017 toimeentulotukea voit hakea paperilomakkeella Kelasta, lomakkeita saat Kelan toimistoista ja osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet
Hakemukset postitetaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA
Sähköisesti voit hakea perustoimeentulotukea osoitteessa www.kela.fi/asiointi
Kelan perustoimeentulotuen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Jos maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se maksetaan päätöksenteon yhteydessä.

Lisätietoja
www.kela.fi/toimeentulotuki ja kysykelasta.kela.fi
www.kela.fi/laskurit, voit arvioida toimeentulotuen määrää palvelunumerosta 020 692 207 Kelan toimistoista ja muista palvelupisteistä.

 
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen Säkylästä

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kuntien sosiaalitoimesta, mutta 1.1.2017 alkaen tarvitset ensin Kelan päätöksen sinulle myönnetystä perustoimeentulotuesta. 
Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksesi, lomakkeen ja liitteet kunnan käsiteltäväksi.
Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää harkinnan mukaan sellaisiin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea. 


AIKUISSOSIAALITYÖ

Sosiaaliohjaaja (Puhelinaikana ma-to 9.30-10.15)
Riikka Kourujärvi
p. 050 4127 216

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä -lomakeTALOUS- JA VELKANEUVONTA

Joskus raha-asiat ovat niin solmussa, ettei niistä selviä omin neuvoin.  Vinkkejä ja tukea saat kuntasi talous- ja  velkaneuvojalta. Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu.
Säkylän talous- ja velkaneuvoja palvelee Rauman Kriisikeskus Ankkurpaik'an yhteydessä Rauman ja Euran toimipisteessä.
Kuluttajaviraston apua raha-asioihin.

Takuu-Säätiö


VÄLITYSTILIASIAKKUUS

Välitystiliasiakkuus tarkoittaa asiakkaan vapaaehtoista sitoutumista (valtakirja) palveluun, jossa sosiaalitoimi huolehtii asiakkaan raha-asioista ja juoksevista menoista. Näistä esimerkkeinä mainittakoon etuuksien hakeminen, laskujen maksaminen, viranomaisyhteistyö ja neuvottelu eri instanssien kanssa.

Välitystili

Hallintopalvelusihteeri
Soile Tuominen
p. 044 4386643


KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalityöntekijä laativat asiakkaan kanssa.
Kuntien on järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille henkilöille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea ja jotka eivät työ- ja toimintakykynsä takia kykene osallistumaan TE-hallinnon ensisijaisiin palveluihin.
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa
■ joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen tai
■ toimeentulotuen ja siihen liittyvän toimintarahan sekä
■ osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset.

Sosiaalityöntekijä (Puhelinaikana ma-to klo 9.30-10.15)
Riikka Kourujärvi
p. 050 4127 216


NUORTEN TYÖPAJA - NUOTTA

Nuotan toiminta on tarkoitettu säkyläläisille 17 - 29-vuotiaille nuorille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina ja kaipaavat tekemistä, uusia tuttavuuksia sekä tilaisuuden kokeilla ja opetella uusia taitoja.


PÄIHDEHUOLTO

Päihdetyöllä pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Työn tavoitteena on myös edistää päihteiden ongelmakäyttäjien sekä heidän läheistensä turvallisuutta ja toimintakykyä.
Sosiaaliohjaajan tavoittaa puhelinaikana ma-to klo 9.30-10.15. Sosiaalitoimistossa voi asioida vain ajanvarauksella. Voit jättää myös soittopyynnön kunnan vaihteeseen tai matkapuhelimen vastaajaan.

Sosiaaliohjaaja
Riikka Kourujärvi
p. 050 4127 216

Psykiatrinen sairaanhoitaja/päihdetyöntekijä
Anita Kaunismaa
p. 044 7328 184