Säkylä

LAPSEN HUOLTO, ASUMINEN JA TAPAAMISET

Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Lapsen asuinkunnan lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, jos se ei ole lapsen edun vastainen. Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua.

Vanhemmat voivat sopia
•lapsen huollon uskomisesta molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle;
•lapsen asumisesta
•lapsen oikeudesta tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu (LHL 7-8 §).


Mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, on asia vietävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.


Johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Johanna Ahokas 
P.  044 5241 235

Voit jättää myös soittopyynnön kunnan vaihteeseen tai matkapuhelimen vastaajaan.

Pieni opas eroaville vanhemmille