Säkylä

LAPSEN ELATUS

Elatussopimuksen avulla turvataan lapsen oikeus saada elatusta vanhemmaltaan, jonka luona lapsi ei asu. Elatussopimukset vahvistetaan sosiaalitoimistossa.

Elatusmaksun määrittämisen pohjana voidaan käyttää oikeusministeriön ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan joko vanhempien keskinäisellä sopimuksella tai, mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, tuomioistuimen tuomiolla.

Johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Johanna Ahokas
P.  044 5241 235

Voit jättää myös soittopyynnön kunnan vaihteeseen tai matkapuhelimen vastaajaan.

ELATUSSOPIMUSTEN JA -MÄÄRÄYSTEN INDEKSIKOROTUKSET

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) nousua vastaavasti. Mahdolliset korotukset koskevat kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta vuosittain.

Lastenvalvoja voi lapsen lähihuoltajan pyynnöstä ilmoittaa elatusvelvolliselle indeksikorotuksista.


Elatusapujen indeksikorotustaulukko
  Korotus alkaen   Korotus-%   Mitä elatusapua koskee
  1.1.2002   5 %   ennen 1.1.2000 vahvistettu
  1.1.2007   5 %   ennen 1.1.2002 vahvistettu
  1.1.2009   5 %   ennen 1.1.2007 vahvistettu
  1.1.2010   2,297 %   kaikkiin sopimuksiin
  1.1.2011   2,38 %   kaikkiin sopimuksiin
  1.1.2012   3,57 %   kaikkiin sopimuksiin
  1.1.2013   2,63 %   kaikkiin sopimuksiin
  1.1.2014   1,17 %   kaikkiin sopimuksiin
  1.1.2015   1,00 %   kaikkiin sopimuksiin
  1.1.2016  -0,26 %   kaikkiin sopimuksiin
  1.1.2017   0,47 %   kaikkiin sopimuksiinJohtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Johanna Ahokas
P.  044 5241 235

Voit jättää myös soittopyynnön kunnan vaihteeseen tai matkapuhelimen vastaajaan.


ELATUSTUKI

Elatustuki maksetaan lapselle, jos lapsen vanhempi on laiminlyönyt elatusavun maksamisen tai ei pysty sitä maksamaan. Elatustukea maksetaan myös lapselle, jolle ei ole voitu vahvistaa isää. Lisäksi tukea maksetaan silloin, jos elatusapu on määrätty pienemmäksi kuin elatustuki.

Elatustuen hakeminen ja maksatus on siirtynyt kunnilta Kelalle 1.4.2009 alkaen.


ADOPTIO JA ADOPTIONEUVONTA

Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide. Se merkitsee vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen adoptiovanhemmille. Lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi. Adoptiosuhde on purkamaton. Adoptiotyötä säätelevät laki lapseksiottamisesta (153/1985) ja siitä annettu asetus (508/1997) sekä kansainväliset sopimukset.

Lapsen luovuttamista harkitsevien henkilöiden ja adoptiolasta toivovien henkilöiden tulee saada adoptioneuvontaa ennen kuin adoptiosuhde voidaan muodostaa. Myös perheen sisäisissä adoptioissa neuvontaprosessi on lakisääteistä ja se koskee kaikkia adoption osapuolia. Lisätietoja mm. Pelastaa Lapset ry.

Säkylän kunta järjestää adoptiopalvelut Pelastakaa Lapset ry:n avulla. Adoptiosta kiinnostunut voi ottaa yhteyttä Pelastaa Lapset ry:n Länsi-Suomen aluetoimistoon, adoptioista vastaaviin työntekijöihin. Pelastakaa lapset ry pyytää alkukeskustelun jälkeen maksusitoumusta kunnalta.