Säkylä

Terveys ja perusturva

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tarjoavat pohjan kuntalaisten hyvälle elämälle. Kunta vastaa riittävien peruspalveluiden järjestämisestä.

Palveluiden järjestämisessä korostamme palvelun käyttäjän näkökulmaa, joka ohjaa palvelun laadun arviointia. Kuntalaisten omatoimisuuden painottaminen on tärkeää. Tärkeää on myös se, että palvelu tai hoito on riittävän vaikuttavaa.

Väestön ikääntyminen kasvattaa vanhusten- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeita ja kysyntää ensi vuosikymmenellä. Tämä edellyttää, että kehitämme kotihoidon, avohoidon ja perusterveydenhuollon palvelurakennetta joustavaksi ja että luomme myös riittävästi vaihtoehtoisia palvelujärjestelmiä.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi panostamme riittävästi ennaltaehkäisevään palvelutarjontaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeiden ja resurssien yhteensovittaminen vaatii toimivaa kuntien välistä yhteistyötä. Tietotekniikan sovellukset sekä markkinaehtoisuuden voimistuminen mahdollistavat uudentyyppisten palvelukokonaisuuksien toteuttamisen osana sosiaali- ja terveysalan palveluita.