Säkylä

Yhteystiedot

TEKNISEN OSASTON HENKILÖSTÖ TOIMENKUVINEEN:

Osastopäällikkö, tekninen johtaja
Tarmo Saarinen 
p.  044 517 1014

Teknisen lautakunnan kaikkien tehtäväalueiden johtaminen ja kehittäminen, kunnan kiinteistöjen investointihankkeiden ja ylläpidon johtotehtävät, yhdyskuntatekniikka, vesihuoltolaitoksen johtotehtävät (investointien suunnittelu, valmistelu ja teettäminen, lupa-asiat, vesi- ja viemärilaitoksen järjestelmien kunnossapidon suunnittelu), kunnan kaavoittaja

Rakennuspäällikkö
Pertti Ollikka
p. 050 5528 270

Kunnan omistamien kiinteistöjen osalta kiinteistönhoito- ja kunnossapitotehtävät, kunnan omistamien maa- ja metsätilat, leikkipuistojen kunnossapito, venelaitureiden kunnossapito, veneväylät, liikennealueiden talvikunnossapitoon liittyvä seuranta, yleisten alueiden hoito.

Vesihuoltoteknikko
Timo Salonen
p. 044 5170 003

Vesi- ja viemärilaitoksen järjestelmien kunnossapidon järjestäminen, investointihankkeiden valmistelu ja urakoiden valvonta. Liittymissopimusten valmistelu ja maahansijoitussopimusten hyväksyminen.

Siivoustyönohjaaja
Pirjo Soppa
p. 02 - 832 8320, 0440 945 890

Kunnan kiinteistöjen siivouspalvelut ja siivoustyön ohjaus.


Hallintopalvelusihteeri Eeva Holma

p. 044 732 8113

Teknisen osaston laskutus- ja sopimusasiat, asiakaspalvelu 

Vesihuoltoverkostot ja jätevedenpuhdistamo

Vesilaitoksenhoitaja Jari Rakkolainen p. 0440 594 712

vesihuoltoammattimies Jouni Viljanen p. 050 542 4038


Kiinteistöjen ja vesihuoltolaitoksen päivystys työajan ulkopuolella
p. 0440 590 182

Sähköpostit ovat muotoa  etunimi.sukunimi@sakyla.fi