Säkylä

SÄKYLÄN KUNNAN VIEMÄRILAITOKSEN LIITTYMISPERUSTEET JA LIITTYMIS- JA KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015

Jätevesimaksu käsittää liittymismaksun ja käyttömaksun.

Liittymismaksun määräämisen perusteena on kiinteistön rakennusten kerrosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan summa.

Jos tontin tai rakennuspaikan pinta-ala ylittää omakotikiinteistön osalta rakennusten kerrosalan viisinkertaisen määrän, rivitalokiinteistön osalta rakennusten kerrosalan kolminkertaisen määrän ja muiden kiinteistöjen osalta rakennusten kerrosalan kaksinkertaisen määrän, ei sanotun määrän ylittävää osaa oteta huomioon liittymismaksua määrättäessä.

Mikäli kiinteistön rakennettu kerrosala taikka tontin tai rakennuspaikan 1 ja 2 momentin mukaan huomioon otettava pinta-ala myöhemmin suurenee, on liittymismaksua suoritettava lisäystä vastaava määrä. Lisäyksestä ei kuitenkaan kanneta liittymismaksua, ellei perusteiden muutosta ole vähintään kymmenen prosenttia alkuperäisistä perusteista.

Liittymismaksu on 1,62 euroa (alv 0 %) ja 2,009 euroa (sis. alv 24 %) rakennusten kerrosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan yhteenlasketun määrän kultakin täydeltä neliömetriltä. 

Käyttömaksu on 2,48 euroa (sis. alv 24 %) kultakin kiinteistön käyttämältä vesikuutiometriltä vesilaitoksen toteaman tai muulla tavoin mitatun vedenkulutuksen mukaisesti.