Säkylä

SÄKYLÄN KUNNAN VESILAITOKSEN LIITTYMISPERUSTEET JA LIITTYMIS- JA KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2013

I Liittymisperusteet

Valtion vesihuoltokomitean vuonna 1966 suosittelemien perusteiden mukaiset.


II Liittymismaksut

Liittymismaksu vesilaitokseen on 85,00 euroa (alv 0 %) pisteeltä ja 105,40 euroa (sis. alv 24 %) pisteeltä.

Liittymismaksusta on maksettava 1/3 liittymissopimusta tehtäessä, 1/3 6 kuukauden kuluttua liittymissopimuksen tekemisestä sekä loppuerä 1/3 12 kuukauden kuluttua liittymissopimuksesta. Myöhästyneille maksuerille lasketaan kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. Mikäli liittymismaksu maksetaan kerralla ei korkohyvitystä myönnetä.


III Käyttömaksut

1) Perusmaksu on 5,183 euroa (sis. alv 24 %) pisteeltä vuodessa. Maksu peritään 3 kertaa vuodessa jälkikäteen. Perusmaksun perintä aloitetaan, kun liittymissopimus on allekirjoitettu.

2) Kulutusmaksu on 1,042 euroa (sis. alv 24 %) kuutiometriltä. Maksu peritään 3 kertaa vuodessa jälkikäteen siten, että I ja II kanto ovat arviokulutuksia ja III kanto mittarilukemaan perustuva tasauslaskutus.

Myöhästyneille maksuerille lasketaan kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko erääntymispäivästä maksupäivään asti.